ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edgerton

EH1 JH ER0 T AH0 N   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edgerton-, *edgerton*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา edgerton มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *edgerton*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It was Edgerton. Couple of kooks. - The house is near here?- Die Edgertons, ein paar Verrückte. The House on Hyde Street (1973)
Are you Edgerton?Sind Sie EdgertonThe House on Hyde Street (1973)
Harlan Edgerton?Harlan EdgertonThe House on Hyde Street (1973)
Mr. Edgerton.Mr Edgerton... The House on Hyde Street (1973)
The charge is murder, Mr. Edgerton.Die Anklage lautet auf Mord, Mr EdgertonThe House on Hyde Street (1973)
Mr. Edgerton, we're not trying to force anything out of you.Mr Edgerton, niemand will Sie zu einer Aussage zwingen. The House on Hyde Street (1973)
You're going to be tried for the murder of that boy, Mr. Edgerton.Sie werden des Mordes an diesem Jungen beschuldigt, Mr EdgertonThe House on Hyde Street (1973)
I'm sorry, Mr. Edgerton.Es muss sein, Mr EdgertonThe House on Hyde Street (1973)
Mr. Edgerton.Mr. Edgerton... The House on Hyde Street (1973)
Mr. Edgerton, are you sure that your brother didn't kill either of these two kids?Mr Edgerton, sind Sie sicher, dass er keines dieser Kinder ermordet hat? The House on Hyde Street (1973)
- Family doctor listed a heart attack, then Harlan and his brother gave him the entire inheritance except for the house.Der Hausarzt trug Herzschlag ein und kriegte Edgertons Ersparnisse. The House on Hyde Street (1973)
And the issue to be weighed by citizens in the Bay Area today as the search continues for Donald Edgerton, the 62-year-old man who was once suspect in the killing of another--Hat man diesen Fall zu nachlässig behandelt? Auf die Fragen muss die Polizei antworten. Die Suche nach Donald Edgerton geht weiter. The House on Hyde Street (1973)
Psychiatric report on Donald Edgerton from the VA Hospital.Einen psychiatrischen Bericht über Donald EdgertonThe House on Hyde Street (1973)
Now, wait a minute, Jerry. Wait a minute. Are you saying he's a suspect in all those cases?Soll das heißen, Edgerton hat die auf dem Gewissen? The House on Hyde Street (1973)
Was it when you were in the Edgerton house?Als ihr in Edgertons Haus wart? The House on Hyde Street (1973)
By the way, I spoke to a John Ward at Edgerton's, - He said he'd be willing to publish.Übrigens habe ich mit einem John Ward bei Edgerton gesprochen, und er möchte veröffentlichen. Mansfield Park (1999)
- Well, Emma is nearly finished, but Mr Egerton is refusing to publish another edition of Mansfield Park and I was wondering, maybe we should find a new publisher for Emma.Nun, "Emma" ist jetzt fast fertig. Aber Mr. Edgerton weigert sich, "Mansfield Park" noch einmal neu aufzulegen. Also habe ich mir gedacht, vielleicht sollten wir für "Emma" Miss Austen Regrets (2008)
Edgerdon.EdgertonHesher (2010)
My parents were followers of Reverend Edgerton Sterry, who prophesied the Second Coming in 1892.Meine Eltern waren Anhänger von Reverend Edgerton Sterry, der die Wiederkunft des Herrn 1892 vorhersagte. Under God's Power She Flourishes (2011)
Oh. Do you remember Stan Edgerton?Erinnerst du dich an Stan EdgertonThe Gunman (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
EDGERTON    EH1 JH ER0 T AH0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top