ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

duplex

D UW1 P L EH2 K S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duplex-, *duplex*
English-Thai: Longdo Dictionary
Half Duplex(n) กึ่งสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทาง แต่ไม่สวนกัน (ผลัดกันรับส่ง), See also: Related: Full Duplex
Full Duplex(n) แบบสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทางพร้อมๆกันได้, See also: Related: Half Duplex, Simplex

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duplex(n) บ้านที่ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนสำหรับสองครอบครัว, Syn. apartment, double, twofold

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duplex(ดู'เพลคซฺ) adj. ซึ่งมี2 ส่วน,คู่,สองเท่า n. ที่พักชุดที่ครอบคลุม2 ชั้น,บ้านสำหรับ 2 ครอบครัวอยู่., See also: duplexity n. ดูduplex สื่อสารสองทางเป็นศัพท์ที่ใช้ในวิธีการส่งสัญญาณของโทรคมนาคม มี 2 แบบคือ full duplex หมายถึง สัญญาณนั้นส่งไป/กลับได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกันไปเลย และ half-duplex หมายถึงสัญญาณนั้นส่งไปหรือกลับได้ครั้งละอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
full duplexสื่อสารสองทางเต็มอัตราหมายถึง การถ่ายโอนข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากทั้งสองทิศ ทางพร้อม ๆ กัน ใช้เมื่อมีการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
half-duplexสื่อสารสองทางครึ่งอัตราหมายถึง การถ่ายข้อมูลไปได้ครั้งละทิศทางเดียวโดยผ่านทางโมเด็ม อย่างที่เห็น ในคำสั่ง ECHO OFF ในโปรแกรมประเภทการสื่อสาร ดู duplex, echo และ full duplex ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
duplex(adj ทวีคูณ, สองเท่า, คู่, ซึ่งมี 2) ส่วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
duplexสื่อสารสองทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
duplexสื่อสารสองทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duplex computer systemระบบคอมพิวเตอร์ควบคู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
duplex placenta; placenta duples; placenta, bilobate; placenta, bilobedรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
duplex printingการพิมพ์สองด้าน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
duplex transmissionการสื่อสัญญาณสองทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
DUPLEX D UW1 P L EH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duplex (j) djˈuːplɛks (d y uu1 p l e k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doppelmanometer {n}duplex pressure gauge [Add to Longdo]
Doppelrechner {m} (zur Sicherung) [comp.]duplex computer [Add to Longdo]
duplex; doppelt {adj}duplex [Add to Longdo]
duplex; wechselseitig {adj}either-way [Add to Longdo]
gleichzeitig in beide Richtungenduplex mode [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスク二重化[ディスクにじゅうか, deisuku nijuuka] (n) {comp} disk duplexing [Add to Longdo]
デュプレックス[deyupurekkusu] (n,adj-no) {comp} duplex [Add to Longdo]
フルデュプレックス[furudeyupurekkusu] (n) {comp} full-duplex [Add to Longdo]
時間多重[じかんたじゅう, jikantajuu] (n) {comp} TDD; time division duplex [Add to Longdo]
周波数多重[しゅうはすうたじゅう, shuuhasuutajuu] (n) {comp} FDD; frequency division duplex [Add to Longdo]
全二重[ぜんにじゅう, zennijuu] (n) full duplex; FDX [Add to Longdo]
全二重通信[ぜんにじゅうつうしん, zennijuutsuushin] (n) {comp} full duplex transmission; full duplex communication [Add to Longdo]
全二重伝送[ぜんにじゅうでんそう, zennijuudensou] (n) {comp} duplex transmission [Add to Longdo]
二軒建て[にけんだて, nikendate] (exp) duplex (house) [Add to Longdo]
二重[にじゅう(P);ふたえ(P), nijuu (P); futae (P)] (n,adj-no) (1) double; two-fold; two layers; duplex; (pref) (2) diplo-; dipl; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デュプレックス[でゆぷれっくす, deyupurekkusu] duplex (a-no) [Add to Longdo]
全二重[ぜんにじゅう, zennijuu] Full-Duplex, FDX [Add to Longdo]
全二重(通信方式)[ぜんにじゅう(つうしんほうしき), zennijuu ( tsuushinhoushiki )] full duplex [Add to Longdo]
全二重伝送[ぜんにじゅうでんそう, zennijuudensou] duplex transmission [Add to Longdo]
二重[ふたえ, futae] duplex (a-no) [Add to Longdo]
半二重[はんにじゅう, hannijuu] Half-Duplex, HDX [Add to Longdo]
半二重伝送[はんにじゅうでんそう, hannijuudensou] half-duplex transmission [Add to Longdo]
周波数多重[しゅうはすうたじゅう, shuuhasuutajuu] FDD, frequency division duplex [Add to Longdo]
時間多重[じかんたじゅう, jikantajuu] TDD, time division duplex [Add to Longdo]
二重通信[にじゅうつうしん, nijuutsuushin] duplex [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 duplex
   adj 1: (used technically of a device or process) having two
       parts; "a duplex transaction"
   2: allowing communication in opposite directions simultaneously;
     "duplex system"; "duplex telephony"
   n 1: a house with two units sharing a common wall [syn: {duplex
      house}, {duplex}, {semidetached house}]
   2: an apartment having rooms on two floors that are connected by
     a staircase [syn: {duplex apartment}, {duplex}]
   v 1: change into a duplex

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top