ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

du liebe zeit!

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -du liebe zeit!-, *du liebe zeit!*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Du liebe Zeit!Dear me! [Add to Longdo]
Ach du liebe Zeit!Dear me! [Add to Longdo]
Oh, du liebe Zeit!Good gracious! [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bloody hell!Ach du liebe Zeit! Breathless (1960)
Well, Marie.Ach, du liebe Zeit! War of the Buttons (1962)
- Good God, what are you doing here?- Du liebe Zeit! Was willst du denn hier? The Heroes of Telemark (1965)
Everything loaded?- Du liebe Zeit! - Gut, nicht? Hot Millions (1968)
Jesus Christ!Ach du liebe Zeit! Dog Day Afternoon (1975)
Good heavens!- Du liebe Zeit! The Man Who Would Be King (1975)
Blimey!Du liebe Zeit! The Water Babies (1978)
Blimey.Ach, du liebe Zeit! The Water Babies (1978)
Blimey, I wish I could, but I don't know how, do I?Du liebe Zeit! Ich wollt ja ich könnt's, ich weiß nicht wie ich's tun soll. The Water Babies (1978)
Take a look at that boat!Ach, du liebe Zeit! Sieh dir doch mal dieses Boot an! The Water Babies (1978)
Blimey! Harthover!Du liebe Zeit! The Water Babies (1978)
Oh, my!Du liebe Zeit! The Inspiration (1980)
Oh, my!Du liebe Zeit! The Inspiration (1980)
Oh dear, oh dear.Du liebe Zeit! The Mirror Crack'd (1980)
Oh, goodness.Ach du liebe Zeit! The Mirror Crack'd (1980)
Oh, dear. Oh, dear.Du liebe Zeit! The Shining (1980)
Blimey!Ach, du liebe Zeit! Arthur 2: On the Rocks (1988)
Christ Almighty!Du liebe Zeit! The Great Outdoors (1988)
Oh, my.Du liebe Zeit! Honey, I Broke the House (1990)
For the love of Mike!Ach, du liebe Zeit! It (1990)
- Oh, my gosh!- Oh, du liebe Zeit! Delirious (1991)
Oh, my God!Du liebe Zeit! Delirious (1991)
Blimey.Ach du liebe Zeit! Bitter Moon (1992)
- Oh. Oh, dear.Ach, du liebe Zeit! One, Two, Buckle My Shoe (1992)
Alas the day!Du liebe Zeit! Othello (1995)
Jesus God, save me.Du liebe Zeit! Smoke (1995)
Holy guacamole!Ach du liebe Zeit! Under Siege 2: Dark Territory (1995)
Oh, my God.Ach, du liebe Zeit! The One with Five Steaks and an Eggplant (1995)
- Oh, my God!- Du liebe Zeit! Living Conditions (1999)
Oh, my!Du liebe Zeit! Past and Present (1999)
Oh, my God!Ach, du liebe Zeit! Love's Labours Lost in Space (1999)
For the love of Mike.Ach du liebe Zeit! Tideland (2005)
- Oh, dear.- Ach Du liebe Zeit! Belly Full of Turkey (2005)
- Oh, dear!- Ach, du liebe Zeit! I Get a Sidekick Out of You (2006)
Oh, dear.Oh, ach du liebe Zeit! The Heart of the Matter (2007)
- oh,dear.- Ach du liebe Zeit! Physical Attraction... Chemical Reaction (2007)
Oh, dear.Ach du liebe Zeit! What Would We Do Without You? (2007)
Good golly!Du liebe Zeit! Surf's Up (2007)
Oh dear, oh dear, oh dear.Du liebe Zeit! You, the Living (2007)
- My, you've gotten portly.- Du liebe Zeit! Bist du fett geworden! The Nanny Diaries (2007)
Good gracious.Ach du liebe Zeit! Mansfield Park (2007)
Oh, dear.Ach du liebe Zeit! Blue Valentine (2010)
- Charles!- Charles! Du liebe Zeit! Three Act Tragedy (2010)
Hark at him.Hört euch das an. Du liebe Zeit! Episode #1.7 (2010)
Good grief!Du liebe Zeit! The Iron Lady (2011)
SUKI: Oh, dear.(Frau:) "Du liebe Zeit! One Day (2011)
Oh, my!Du liebe Zeit! Nomad Droids (2011)
Come on!Du liebe Zeit! Contraband (2012)
Oh, dear.Du liebe Zeit! Thank You (2014)
Oh, dear God.Ach du liebe Zeit! The Credit Cards (2015)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top