ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drinking water

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drinking water-, *drinking water*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drinking waterน้ำดื่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Drinking waterน้ำดื่ม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drinking waterAcid rain in drinking water affects human health.
drinking waterAre you OK for drinking water in an emergency?
drinking waterHave a good supply of drinking water.
drinking waterImpure drinking water can be a carrier of diseases.
drinking waterMany rivers have been so polluted that they can no longer be used for drinking water.
drinking waterThe Great Lakes supply drinking water.
drinking waterThe inhabitants of the city depend upon the river for drinking water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำดื่ม(n) drinking water, Syn. น้ำ, น้ำกิน, Example: ทางโรงเรียนนำไอโอดีนเข้มข้นนี้ผสมลงในน้ำดื่มตามสัดส่วนที่กำหนดเพื่อให้นักเรียนได้รับไอโอดีนเพียงพอแก่ความต้องการ
น้ำกิน(n) drinking water, See also: potable water, Syn. น้ำดื่ม, Example: ไปเดินป่าวันนี้เตรียมน้ำกินไว้ด้วยก็ดี, Thai Definition: น้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ดื่มแก้กระหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำกิน[nām kin] (n, exp) EN: drinking water ; potable water  FR: eau potable [f]
น้ำเปล่า[nām plāo] (n, exp) EN: plain water ; drinking water ; fresh water ; water  FR: eau plate [f] ; eau de boisson [f] ; flotte [f] (fam.)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饮水[yǐn shuǐ, ㄧㄣˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] drinking water, #8,710 [Add to Longdo]
饮用水[yǐn yòng shuǐ, ㄧㄣˇ ㄩㄥˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] drinking water; potable water, #13,237 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trinkwasseraufbereitungsanlage {f}drinking water treatment plant [Add to Longdo]
Trinkwasserenthärtungsanlage {f}drinking water softener [Add to Longdo]
Trinkwasserentsalzungsanlage {f}drinking water demineralisation device [Add to Longdo]
Trinkwassergewinnung {f}drinking water production [Add to Longdo]
Trinkwasserknappheit {f}drinking water shortage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
飲み水(P);飲水[のみみず, nomimizu] (n) drinking water; (P) [Add to Longdo]
飲料水[いんりょうすい, inryousui] (n) drinking water; (P) [Add to Longdo]
煮御水;漿[におもい, niomoi] (n) (arch) boiled drinking water [Add to Longdo]
[みず, mizu] (n) (1) (See 湯・ゆ・1) water (esp. cool, fresh water, e.g. drinking water); (2) fluid (esp. in an animal tissue); liquid; (3) flood; floodwaters; (4) (See 力水) water offered to sumo wrestlers just prior to a bout; (5) (See 水入り) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout; (P) [Add to Longdo]
水飲み;水呑み[みずのみ, mizunomi] (n) (1) drinking water; drinking glass; glass; (2) (abbr) (See 水呑み百姓) peasant [Add to Longdo]
水屋[みずや, mizuya] (n) purificatory font at shrines and temples; room adjacent to a tea ceremony room, where utensils are washed; vendor of drinking water; cupboard [Add to Longdo]
水船[みずぶね, mizubune] (n) (1) water trough; track pan; cistern; water tank; (2) (See 給水船) boat transporting water (esp. drinking water); water boat; (3) waterlogged boat; (4) coffin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  drinking water
      n 1: water suitable for drinking

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top