ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dorsum

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dorsum-, *dorsum*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dorsum(ดอร์'ซัม) n. ส่วนหลังของร่างกาย,ส่วนหลัง -pl. dorsa

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dorsum๑. ด้านหลัง๒. ด้านบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dorsum of tongueลิ้นด้านบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dorsum; back of the tongueลิ้นส่วนหลัง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dorsumด้านหลัง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลังเท้า[lang thāo] (n) EN: dorsum of foot

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dorsum
   n 1: the posterior part of a human (or animal) body from the
      neck to the end of the spine; "his back was nicely tanned"
      [syn: {back}, {dorsum}]
   2: the back of the body of a vertebrate or any analogous surface
     (as the upper or outer surface of an organ or appendage or
     part); "the dorsum of the foot"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top