ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dorsal

D AO1 R S AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dorsal-, *dorsal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dorsal(adj) เกี่ยวกับส่วนหลัง, See also: ด้านหลัง, ข้างหลัง, Syn. spinal, lumbar, posterior, back

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dorsal(ดอร์'เซิล) adj. เกี่ยวกับส่วนหลัง,ซึ่งอยู่บนส่วนหลัง,เกี่ยวกับผิวหน้าที่ไกลจากแกน

English-Thai: Nontri Dictionary
dorsal(adj) ที่หลัง,ตรงหลัง,เกี่ยวกับส่วนหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dorsal๑. -หลัง, -ด้านหลัง๒. บน, -ด้านบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dorsalด้านล่าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dorsalด้านหลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dorsal exoskeletonกระดองคลุมหลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dorsal sutureรอยเชื่อมด้านหลัง [คาร์เพล] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dorsalgia; dorsodynia; notalgiaอาการปวดหลัง, อาการเจ็บหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dorsalด้านหลัง,ด้านบน,ส่วนอก [การแพทย์]
Dorsal Columnทางด้านหลังหรือด้านบนของไขสันหลัง [การแพทย์]
Dorsal Convexityโค้งด้านบน [การแพทย์]
Dorsal Hornบริเวณด้านบน [การแพทย์]
dorsal horn (of spinal cord)ดอร์ซัลฮอร์น (ของไขสันหลัง), ส่วนของไขสันหลังที่ต่อกับรากบนของเส้นประสาทไขสันหลัง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dorsal Recumbentการทำคลอดในท่านอนหงาย [การแพทย์]
dorsal root (of spinal nerve)รากบน (ของเส้นประสาทไขสันหลัง), ส่วนที่ทำหน้าที่รับกระแสประสาทจากหน่วยรับความรู้สึกต่าง ๆ เข้าสู่ไขสันหลังที่ดอร์ซัลฮอร์น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dorsal Sideรูปแสดงก้านสมองด้านบน [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระโดง(n) dorsal fin, See also: fish spine, Syn. ครีบ, Example: ปลาบางชนิดมีกระโดง เช่น ปลากัด, Thai Definition: ส่วนที่อยู่บนหลังปลาบางชนิด มีลักษณะเป็นแผ่นบางตั้งคล้ายใบเรือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี่ยวกับส่วนหลัง[kīokap suanlang] (adj) EN: dorsal  FR: dorsal
กระโดง[kradōng] (n) EN: dorsal fin  FR: nageoire dorsale [f]
กระดูกสันหลัง[kradūk sanlang] (n) EN: spine ; backbone ; vertebral column ; spinal column ; vertebrae [pl]  FR: épine dorsale [f] ; colonne vertébrale [f] ; vertèbres [fpl]
สันหลัง[sanlang] (n) EN: spine ; backbone ; spinal column  FR: colonne vertébrale [f] ; échine [f] ; épine dorsale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DORSAL D AO1 R S AH0 L
DORSALLY D AO1 R S AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dorsal (j) dˈɔːsl (d oo1 s l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qí, ㄑㄧˊ, ] dorsal fins; horse's mane, #424,275 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückenwirbel {m}; Wirbelknochen {m} [anat.] | Rückenwirbel {pl}dorsal vertebra | vertebrae; vertebras [Add to Longdo]
dorsal {adv}dorsally [Add to Longdo]
dorsal {adj}; den Rücken betreffend [med.]dorsal [Add to Longdo]
Rückenfinne {f}; Rückenflosse {f} [zool.]dorsal fin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
稲妻横這[いなずまよこばい;イナズマヨコバイ, inazumayokobai ; inazumayokobai] (n) (uk) zig-zag rice leafhopper (Recilia dorsalis) [Add to Longdo]
背筋[せすじ(P);はいきん, sesuji (P); haikin] (n) (1) the muscles along the spine; dorsal muscles; (2) spinal column; (3) seam in the back; back seam; (P) [Add to Longdo]
背屈[はいくつ, haikutsu] (n) dorsiflexion; dorsal flexion [Add to Longdo]
背鰭;背びれ[せびれ, sebire] (n) dorsal fin [Add to Longdo]
蜜柑小実蠅;蜜柑小実蝿[みかんこみばえ;ミカンコミバエ, mikankomibae ; mikankomibae] (n) (uk) Oriental fruit fly (Bactrocera dorsalis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dorsal
   adj 1: belonging to or on or near the back or upper surface of
       an animal or organ or part; "the dorsal fin is the
       vertical fin on the back of a fish and certain marine
       mammals" [ant: {ventral}]
   2: facing away from the axis of an organ or organism; "the
     abaxial surface of a leaf is the underside or side facing
     away from the stem" [syn: {abaxial}, {dorsal}] [ant:
     {adaxial}, {ventral}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top