ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deuteron

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deuteron-, *deuteron*
Possible hiragana form: でうてろん
English-Thai: Longdo Dictionary
deuteronomy(n) หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ หนังสือเล่มที่ 5 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), See also: The Old Testament

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deuteronดิวเทอรอน, นิวเคลียสของดิวเทอเรียม [นิวเคลียร์]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEUTERONS D UW1 T ER0 AA2 N Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
氘核[dāo hé, ㄉㄠ ㄏㄜˊ, ] deuteron, #348,094 [Add to Longdo]
申命记[Shēn mìng jì, ㄕㄣ ㄇㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] Deuteronomy; the fifth book of Moses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デューテロン[deyu-teron] (n) deuteron [Add to Longdo]
重陽子[じゅうようし, juuyoushi] (n) deuteron [Add to Longdo]
申命記[しんめいき, shinmeiki] (n) Deuteronomy (book of the Bible) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  deuteron
      n 1: the nucleus of deuterium; consists of one proton and one
           neutron; used as a bombarding particle in accelerators

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top