ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dreadfully

D R EH1 D F AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dreadfully-, *dreadfully*, dreadful
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dreadfully(adv) อย่างมาก, See also: อย่างรุนแรง, อย่างน่ากลัวมาก, อย่างเลวร้ายมาก, Syn. terribly, fearfully, awfully

English-Thai: Nontri Dictionary
dreadfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างหวาดกลัว,อย่างน่ายำเกรง,อย่างเลวมาก

CMU English Pronouncing Dictionary
DREADFULLY D R EH1 D F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dreadfully (a) drˈɛdfəliː (d r e1 d f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘロヘロ;へろへろ[herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dreadfully
   adv 1: of a dreadful kind; "there was a dreadfully bloody
       accident on the road this morning" [syn: {dreadfully},
       {awfully}, {horribly}]
   2: in a dreadful manner; "as he looks at the mess he has left
     behind he must wonder how the Brits so often managed to
     succeed in the kind of situation where he has so dismally
     failed" [syn: {dismally}, {dreadfully}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top