ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

distasteful

D IH0 S T EY1 S T F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distasteful-, *distasteful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distasteful(adj) เป็นที่น่ารังเกียจ, See also: ที่ไม่ชอบ, Syn. unpleasant, offensive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distasteful(ดิสเทส'ฟูล) adj. ไม่พอใจ,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,ไม่ถูกรส., See also: distastefulness n., Syn. disgusting, repugnant

English-Thai: Nontri Dictionary
distasteful(adj) ไม่ถูกปาก,ไม่อร่อย,ไม่ถูกรส,ไม่ถูกใจ,ขมขื่น,น่ารังเกียจ

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTASTEFUL D IH0 S T EY1 S T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distasteful (j) dˈɪstˈɛɪstfəl (d i1 s t ei1 s t f @ l)
distastefully (a) dˈɪstˈɛɪstfəliː (d i1 s t ei1 s t f @ l ii)
distastefulness (n) dˈɪstˈɛɪstfəlnəs (d i1 s t ei1 s t f @ l n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 distasteful
   adj 1: not pleasing in odor or taste [syn: {distasteful},
       {unsavory}, {unsavoury}]
   2: highly offensive; arousing aversion or disgust; "a disgusting
     smell"; "distasteful language"; "a loathsome disease"; "the
     idea of eating meat is repellent to me"; "revolting food"; "a
     wicked stench" [syn: {disgusting}, {disgustful},
     {distasteful}, {foul}, {loathly}, {loathsome}, {repellent},
     {repellant}, {repelling}, {revolting}, {skanky}, {wicked},
     {yucky}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top