ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disoriented

D IH0 S AO1 R IY0 EH2 N T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disoriented-, *disoriented*, disorient, disoriente
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disorientedสับสน,การรู้จักกาลเวลาสถานที่และบุคคลเสียไป,จิตฉงนงุนงง [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISORIENTED D IH0 S AO1 R IY0 EH2 N T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disoriented (v) dˈɪsˈɔːrɪəʳntɪd (d i1 s oo1 r i@ n t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
目が眩む[めがくらむ, megakuramu] (exp,v5m) (1) to be dizzy; to be disoriented; (2) to be dazzled; (3) (See 金に目が眩む) to be lost in (greed, lust, etc.) [Add to Longdo]
眩む;暗む;晦む[くらむ, kuramu] (v5m,vi) (1) to be dazzled by; to be dizzied by; to be disoriented by; (2) to be lost in (greed, lust, etc.); (3) (arch) to become dark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disoriented
   adj 1: having lost your bearings; confused as to time or place
       or personal identity; "I frequently find myself
       disoriented when I come up out of the subway"; "the
       anesthetic left her completely disoriented" [syn:
       {confused}, {disoriented}, {lost}]
   2: socially disoriented; "anomic loners musing over their fate";
     "we live in an age of rootless alienated people" [syn:
     {alienated}, {anomic}, {disoriented}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top