ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dismally

D IH1 Z M AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dismally-, *dismally*, dismal
CMU English Pronouncing Dictionary
DISMALLY D IH1 Z M AH0 L IY0
DISMAL D IH1 Z M AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dismally (a) dˈɪzməliː (d i1 z m @ l ii)
dismal (j) dˈɪzməl (d i1 z m @ l)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dismal(adj) หดหู่, See also: สิ้นหวัง, ท้อแท้, Syn. funereal, somber, Ant. happy, joyful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dismal(ดิส'เมิล) adj. ใจหดหู่,ไม่เบิกบาน,กลัดกลุ้ม,จืดชืด. n. ความหดหู่ใจ,อารมณ์ห่อเหี่ยว,ทางตมตามชายฝั่ง, Syn. sad, gloomy, dreary, cheerless, Ant. pleasing, joyful

English-Thai: Nontri Dictionary
dismal(adj) สลดใจ,ห่อเหี่ยว,หดหู่,มืดมัว,ไม่เบิกบาน,ไม่สดชื่น,กลุ้มใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dismalThat doctrine will no doubt lead to dismal consequences.
dismalThe house looked very dismal.
dismalThe perspective for the defense program is dismal.
dismalThe prospects for Japan's future look dismal.
dismalThe rain made the autumn day dismal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อึมครึม(v) be dull, See also: be dark, be gloomy, be dismal, be sombre, Syn. สลัว, มืดมัว, Ant. สว่าง, สว่างไสว, Example: อาการอึมครึมอย่างนี้ เดี๋ยวฝนคงจะตกอย่างแน่นอน
อึมครึม(v) be dull, See also: be dark, be gloomy, be dismal, be sombre, Syn. สลัว, มืดมัว, Ant. สว่าง, สว่างไสว, Example: อาการอึมครึมอย่างนี้ เดี๋ยวฝนคงจะตกอย่างแน่นอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้ำ[khlam] (adj) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre = somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty  FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qī, ㄑㄧ, ] intense cold; frigid; dismal; grim; lamentable; mournful, #21,125 [Add to Longdo]
暗淡[àn dàn, ㄢˋ ㄉㄢˋ, ] dim; faint; dismal; gloomy, #22,599 [Add to Longdo]
惨淡[cǎn dàn, ㄘㄢˇ ㄉㄢˋ, / ] dark; gloomy; dismal; by painstaking effort, #25,671 [Add to Longdo]
凄凄[qī qī, ㄑㄧ ㄑㄧ, ] cold and dismal, #68,862 [Add to Longdo]
黑森森[hēi sēn sēn, ㄏㄟ ㄙㄣ ㄙㄣ, ] dark and gloomy forest; dismal and frightening; dense and dark, #163,150 [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, ] variant of 淒|凄, dismal; grim; lamentable; mournful, #189,236 [Add to Longdo]
凄暗[qī àn, ㄑㄧ ㄢˋ, / ] dismal; somber, #893,849 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Düsterkeit {f}dismalness [Add to Longdo]
düsterdismal [Add to Longdo]
düster {adv}dismally [Add to Longdo]
trist {adj}dreary; dismal; depressing [Add to Longdo]
trostlosdismal [Add to Longdo]
trostlos {adv}dismally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
陰気臭い[いんきくさい, inkikusai] (adj-i) dismal; gloomy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dismally
   adv 1: in a cheerless manner; "in August 1914 , there was a
       dismally sentimental little dinner, when the French,
       German, Austrian and Belgian members of the committee
       drank together to the peace of the future" [syn:
       {dismally}, {drearily}]
   2: in a dreadful manner; "as he looks at the mess he has left
     behind he must wonder how the Brits so often managed to
     succeed in the kind of situation where he has so dismally
     failed" [syn: {dismally}, {dreadfully}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top