ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disliked

D IH0 S L AY1 K T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disliked-, *disliked*, dislik, dislike
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dislikedAlthough the two boys disliked the partner of each other the beginning, they became good friends soon.
dislikedHe is much disliked.
dislikedHe said that he disliked me, but that he needed my help.
dislikedHis way of doing was much disliked.
dislikedI disliked the idea of the necessary call, but it was to be done.
dislikedMy mother disliked caterpillars, not to mention snakes.
dislikedWhen you dislike others, you are disliked by them in turn.
dislikedYou will be disliked by girls if you play practical jokes on them.

CMU English Pronouncing Dictionary
DISLIKED D IH0 S L AY1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disliked (v) dˈɪslˈaɪkt (d i1 s l ai1 k t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンチ[anchi] (n) anti-; disliked; (P) [Add to Longdo]
犬も食わない[いぬもくわない, inumokuwanai] (exp) (id) avoided by everybody; disliked by everybody; lit [Add to Longdo]
八苦[はっく, hakku] (n) {Buddh} the eight kinds of suffering (birth, old age, disease, death, parting from loved ones, meeting disliked ones, not getting what one seeks, pains of the five skandha) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  disliked
      adj 1: regarded with aversion; "he was intensely disliked" [ant:
             {liked}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top