ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disguised

D IH0 S G AY1 Z D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disguised-, *disguised*, disguis, disguise
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
undisguised(อัน'ดิสไกซดฺ) adj. ไม่ได้ปลอมแปลง,ไม่ได้ซ่อนเร้น,ไม่ได้อำพราง,ปิดบัง

English-Thai: Nontri Dictionary
undisguised(adj) ไม่ได้ปกปิด,ไม่ปิดบัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disguised unemploymentการว่างงานแฝง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
disguised extraditionการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแฝง (หรือการผลักดันออกนอกประเทศ) [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disguisedEverybody was disguised, so I couldn't tell who was who.
disguisedHe disguised himself as a salesman and visited her house.
disguisedHe disguised himself as a woman.
disguisedHe disguised himself as Santa Claus to please his children.
disguisedHe disguised his sorrow with a smile.
disguisedHe got away disguised as a policeman.
disguisedI was disguised in girl's clothed at the school festival.
disguisedShe was disguised in men's clothes.
disguisedThe detective disguised himself as an old gentleman.
disguisedThe thief disguised himself as an old lady.
disguisedThe thief disguised himself as if he were a policeman.
disguisedThey disguised themselves as fishermen and escaped in a boat.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจ่งแจ้ง[jōngjaēng] (adj) EN: frank ; open ; apparent, obvious, patent ; undisguised  FR: clair et net ; franc ; évident
ออกนอกหน้า[øknøknā] (adj) EN: open ; noticeable ; undisguised
ออกนอกหน้า[øknøknā] (adv) EN: openly ; shamelessly ; undisguisedly ; noticeably  FR: ouvertement
พูดโจ่งแจ้ง[phūt jōngjaēng] (v, exp) EN: speak undisguisedly ; speak in no equivocal terms  FR: parler en termes non équivoques
แปลกปลอม[plaēkpløm] (v) EN: sneak ; worm into ; disguised  FR: s'ingérer ; faire intrusion

CMU English Pronouncing Dictionary
DISGUISED D IH0 S G AY1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disguised (v) dˈɪsgˈaɪzd (d i1 s g ai1 z d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
丸出し[まるだし, marudashi] (n) bare; exposed; undisguised; broad (provincial accent) [Add to Longdo]
偽装難民[ぎそうなんみん, gisounanmin] (n) fake (phony) refugee; illegal migrant disguised as a refugee [Add to Longdo]
身をやつす;身を窶す[みをやつす, miwoyatsusu] (exp,v5s) (1) to be enthralled by; (2) to be disguised as [Add to Longdo]
天童[てんどう, tendou] (n) cherub; gods disguised as children; children parading as cherubs [Add to Longdo]
矢場女[やばおんな, yabaonna] (n) (arch) (See 矢場・やば・2) prostitute in a brothel disguised as an archery range [Add to Longdo]
萬刀;卍刀[まんとう, mantou] (n) ninja weapon disguised as a pair of garden shears [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disguised
   adj 1: having its true character concealed with the intent of
       misleading; "hidden agenda"; "masked threat" [syn:
       {cloaked}, {disguised}, {masked}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top