ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disadvantaged

D IH0 S AH0 D V AE1 N T IH0 JH D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disadvantaged-, *disadvantaged*, disadvantag, disadvantage
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disadvantaged(ดิสอัดแวน'เทจดฺ) adj. เสียเปรียบ, Syn. deprived

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
disadvantaged child(n, phrase) เด็กด้อยโอกาส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้อยโอกาส[dǿi ōkāt] (adj) EN: disadvantaged ; underprivileged
ผู้เสียเปรียบในสังคม[phū sīaprīep nai sangkhom] (n, exp) EN: the socially disadvantaged  FR: personnes socialement défavorisées [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISADVANTAGED D IH0 S AH0 D V AE1 N T IH0 JH D
DISADVANTAGED D IH2 S AH0 D V AE1 N IH0 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disadvantaged (n) dɪsədvˈæntɛɪʤd (d i s @ d v a1 n t ei jh d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disadvantaged
   adj 1: marked by deprivation especially of the necessities of
       life or healthful environmental influences; "a childhood
       that was unhappy and deprived, the family living off
       charity"; "boys from a deprived environment, wherein the
       family life revealed a pattern of neglect, moral
       degradation, and disregard for law" [syn: {deprived},
       {disadvantaged}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top