ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dewey

D UW1 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dewey-, *dewey*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dewey Decimal Classificationการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Dewey Decimal Classificationการจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระบบทศนิยมดิวอี้[rabop thotsaniyom Diūī] (n, exp) EN: Dewey Decimal Classification (DDC) ; Dewey Decimal System  FR: système de classification décimale Dewey (CDD) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEWEY D UW1 IY0
DEWEY'S D UW1 IY0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
十進分類法[じっしんぶんるいほう, jisshinbunruihou] (n) decimal classification; Dewey (decimal) classification [Add to Longdo]
十部門分類法[じゅうぶもんぶんるいほう, juubumonbunruihou] (n) Dewey Decimal System [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Dewey
   n 1: United States librarian who founded the decimal system of
      classification (1851-1931) [syn: {Dewey}, {Melvil Dewey},
      {Melville Louis Kossuth Dewey}]
   2: a United States naval officer remembered for his victory at
     Manila Bay in the Spanish-American War [syn: {Dewey}, {George
     Dewey}, {Admiral Dewey}]
   3: United States pragmatic philosopher who advocated progressive
     education (1859-1952) [syn: {Dewey}, {John Dewey}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top