ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dewar

D UW1 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dewar-, *dewar*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sideward(ไซดฺ'เวิร์ด) adj. ไปทางด้านข้าง. adv. ไปทางด้านข้าง
sidewards(ไซดฺ'เวิร์ดซฺ) adj. ไปทางด้านข้าง

CMU English Pronouncing Dictionary
DEWAR D UW1 ER0
DEWARE D UW1 EH0 R
DEWARR D UW1 ER0
DEWART D UW1 AA0 R T
DEWAR'S D UW1 ER0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
デュワー瓶[デュワーびん, deyuwa-bin] (n) Dewar vessel [Add to Longdo]
陰で悪口を言う[かげでわるくちをいう, kagedewarukuchiwoiu] (exp,v5u) to insult someone behind their back [Add to Longdo]
炭酸で割る[たんさんでわる, tansandewaru] (v5r) to dilute with soda [Add to Longdo]
鼻で笑う[はなでわらう, hanadewarau] (exp,v5u) to laugh scornfully [Add to Longdo]
腹の中で笑う[はらのなかでわらう, haranonakadewarau] (exp,v5u) to laugh to oneself; to smile to oneself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Dewar
   n 1: vacuum flask that holds liquid air or helium for scientific
      experiments [syn: {Dewar flask}, {Dewar}]
   2: Scottish chemist and physicist noted for his work in
     cryogenics and his invention of the Dewar flask (1842-1923)
     [syn: {Dewar}, {Sir James Dewar}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top