ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demagogic

D EH2 M AH0 G AA1 JH IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demagogic-, *demagogic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demagogic(adj) ซึ่งปลุกปั่น / ชักชวนด้วยอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demagogicadj. เป็นการล่อหลอก,เป็นการปลุกปั่น
demagogicaladj. เป็นการล่อหลอก,เป็นการปลุกปั่น

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMAGOGIC D EH2 M AH0 G AA1 JH IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demagogic (j) dˌɛməgˈɒgɪk (d e2 m @ g o1 g i k)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  demagogic
      adj 1: characteristic of or resembling a demagogue; "demagogic
             speeches" [syn: {demagogic}, {demagogical}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top