ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concordances

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concordances-, *concordances*, concordance
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concordancesความสอดคล้อง [TU Subject Heading]
Concordance Rateอัตราความสอดคล้องกัน,อัตราของการเป็นโรคเหมือนกัน,โอกาสที่คู่แฝดจะเป็นเบาหวานด้วย [การแพทย์]
Gonotropic Concordanceกิจกรรมการหาอาหารของยุงตัวเมีย [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concordances (n) kˈənkˈɔːdənsɪz (k @1 n k oo1 d @ n s i z)
concordance (n) kˈənkˈɔːdəns (k @1 n k oo1 d @ n s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concordance(n) ความสอดคล้องกัน, See also: ความกลมเกลียว, Syn. agreement, harmony

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concordance(คอนคอร์'เดินซฺ) n. การตกลงกัน,ความสอดคล้องกัน,ดรรชนีเรื่องตามอักษร

English-Thai: Nontri Dictionary
concordance(n) ความสอดคล้อง,ความกลมกลืน,การตกลงกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concordanceคำในบริบท [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quentin Quale was attacked near his lab at Concordance Research last night.Quentin Quale wurde letzte Nacht nahe seines Labors bei Concordance Research angegriffen. The Nuclear Man (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concordancWe studied the Concordance to Shakespeare to accumulate examples of alliteration.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสอดคล้องกัน[khwām søtkhløng kan] (n, exp) EN: concordance ; congruence ; coherence ; compatibility  FR: concordance [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übereinstimmung {f}concordance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンコーダンス[konko-dansu] (n) concordance [Add to Longdo]
用語索引[ようごさくいん, yougosakuin] (n) {comp} concordance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一致[いっち, icchi] match (vs), concordance [Add to Longdo]
用語索引[ようごうさくいん, yougousakuin] concordance [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions