ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comatose

K OW1 M AH0 T OW2 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comatose-, *comatose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comatose(adj) เฉื่อยชา, See also: ขาดความว่องไว, ไร้พลัง, เซื่องซึม, Syn. torpid, lethargic
comatose(adj) ที่อยู่ในสภาพไม่รู้สึกตัว, See also: ไร้การตอบสนอง, สลบ, ไม่รู้สึกตัว, Syn. insensible, unconscious, semiconscious, asleep, numb, unwitting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comatose(คอม'มะโทส) adj. หมดสติ,สลบ,ไม่รู้สึกตัว,โคม่า,เฉื่อยชา,ไร้พลัง,ขาดความว่องไว, Syn. unconscious

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
comatose-โคม่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comatoseหมดสติ,ไม่รู้สติ [การแพทย์]
Comatose, Deepหมดสติอย่างลึก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was comatose when we got to her.เธอเป็นคนที่ไม่รู้สึกตัวเมื่อเรา ได้ให้กับเธอ 2010: The Year We Make Contact (1984)
She has been comatose since her admission and is unable to have spontaneous respiration.เธอยังคงไม่รู้สึกตัว นับตั้งแต่เข้ารับการรักษาของ เธอและไม่สามารถ ที่จะมีการหายใจที่เกิดขึ้นเอง 2010: The Year We Make Contact (1984)
But... visiting your comatose brother in the ICU, that's... also an excellent way to relax and blow off steam, so I'll drive.แต่... การไปเยี่ยมพี่ชายหมดสติของนาย ในห้องไอซียู The O.C. (2003)
The question should have been... what to do with the comatose man in the guest bedroom.คำถามควรจะเป็นว่า... เราจะทำยังไงกับคนที่สลบไสลไม่ได้สติในห้องนอนแขกดี Primer (2004)
No, sorry. We don't have any comatose little girls.No,sorry.We don't have any comatose little girls. Bedtime Stories (2007)
He's been like a comatose kitty for 15 years.เขาเหมือนกับลูกแมวเงียบมาตั้ง 15 ปี Halloween (2007)
Or maybe La Guerta's right and Ellen is comatose in some hospital, post-accident.หรือลากัวร์ต้าอาจพูดถูกและเอลเลน นอนไม่ได้สติอยู่ในโรงพยาบาล หลังเกิดอุบัติเหตุ About Last Night (2008)
He was driving recklessly through your comatose village.เขาขับรถฉวัดเฉวียนในชุมชน Birthmarks (2008)
Why don't you start with the time she tried to steal your comatose boyfriend?ทำไมเธอไม่เริ่มจากตอนที่ เธอพยายามแย่งแฟนที่นอนสลบขั้นโคม่าของเธอไปล่ะ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Sweets said that your dream was nothing more than your comatose brain processing what I read to you from my book.สวีทบอกว่าฝันของคุณ ไม่มีอะไรมากไปกว่า ขบวนการของสมองในช่วงไม่ได้สติ ฉันอ่านอะไรในหนังสือให้คุณฟัง Harbingers in a Fountain (2009)
One ex-blood junkie, one drop-out with 6 bucks to his name, and Mr. Comatose over there.คนนึงเป็นขี้เลือดเก่า อีกคนแทบไม่มีอะไรเหลือ และคุณไร้พลังตรงนั้น The Song Remains the Same (2010)
I'd rather have a mad cousin... than a comatose one.ฉันต้องทำให้น้องชายฉันมีชีวิตอยู่ Episode #1.18 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคม่า(n) coma, See also: comatoseness, Syn. รุนแรง, Ant. รู้สึกตัว, มีสติ, Example: อาการของเขาเข้าขั้นโคม่าต้องรีบตามหมอมาด่วน, Thai Definition: ภาวะหมดสติขั้นรุนแรงเกิดจากโรค การบาดเจ็บ หรือยาพิษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคม่า[khōmā] (n) EN: coma ; comatoseness  FR: coma [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMATOSE K OW1 M AH0 T OW2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comatose (j) kˈoumətous (k ou1 m @ t ou s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
昏睡状態;こん睡状態[こんすいじょうたい, konsuijoutai] (n,adj-no) lethargic state; comatose state [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comatose
   adj 1: relating to or associated with a coma; "comatose
       breathing"; "comatose state"
   2: in a state of deep and usually prolonged unconsciousness;
     unable to respond to external stimuli; "a comatose patient"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top