ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chippendale

CH IH1 P AH0 D EY2 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chippendale-, *chippendale*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Chippendaleเครื่องเรือนแบบชิปเพนเดล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHIPPENDALE CH IH1 P AH0 D EY2 L
CHIPPENDALES CH IH1 P AH0 D EY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Chippendale (n) tʃˈɪpəndɛɪl (ch i1 p @ n d ei l)
Chippendales (n) tʃˈɪpəndɛɪlz (ch i1 p @ n d ei l z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Chippendale
   adj 1: of or relating to an 18th-century style of furniture made
       by Thomas Chippendale; graceful outlines and Greek motifs
       and massive rococo carvings
   n 1: a British cabinetmaker remembered for his graceful designs
      (especially of chairs) which influenced his contemporaries
      (1718-1779) [syn: {Chippendale}, {Thomas Chippendale}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top