ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chaperons

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chaperons-, *chaperons*, chaperon
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chaperonsพี่เลี้ยง [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chaperons (v) ʃˈæpərounz (sh a1 p @ r ou n z)
chaperon (v) ʃˈæpəroun (sh a1 p @ r ou n)
chaperoned (v) ʃˈæpəround (sh a1 p @ r ou n d)
chaperoning (v) ʃˈæpərounɪŋ (sh a1 p @ r ou n i ng)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chaperon(แ?พ'พะโรน) n. หญิง (มีอายุหรือแต่งงานแล้ว) ที่คอยไปเป็นเพื่อนของชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานในงานสังคม -vt. ติดตาม,เป็นเพื่อน, See also: chaperonage n.
chaperone(แ?พ'พะโรน) n. หญิง (มีอายุหรือแต่งงานแล้ว) ที่คอยไปเป็นเพื่อนของชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานในงานสังคม -vt. ติดตาม,เป็นเพื่อน, See also: chaperonage n.

English-Thai: Nontri Dictionary
chaperon(n) ผู้ควบคุมหญิงสาว
chaperon(vt) เป็นเพื่อน,ติดตาม,ควบคุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มาม่าซัง[māmāsang] (n) FR: chaperon [m] ; duègne [f]
พี่เลี้ยง[phīlīeng] (n) EN: nurse ; nursemaid ; governess ; babysitter ; nanny ; chaperone

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAPERONE SH AE1 P ER0 OW2 N
CHAPERONES SH AE1 P ER0 OW2 N Z
CHAPERONING SH AE1 P ER0 OW2 N IH0 NG

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstandsdame {f} | Anstandsdamen {pl}chaperone | chaperones [Add to Longdo]
Beaufsichtigung {f}; Begleitung {f}chaperoning [Add to Longdo]
ohne Begleitungunchaperoned [Add to Longdo]
Begleitung {f}chaperonage [Add to Longdo]
begleitendchaperoning [Add to Longdo]
begleitetechaperoned [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャペロン[shaperon] (n) chaperon (fre [Add to Longdo]
付き添い(P);付添い(P);付添[つきそい, tsukisoi] (n) attendance on; attendant; escort; chaperon; retinue; (P) [Add to Longdo]
付き添う;付添う[つきそう, tsukisou] (v5u,vi) to attend on; to wait upon; to accompany; to escort and wait on; to chaperone [Add to Longdo]
付け人;付人[つけびと, tsukebito] (n) assistant; attendant; chaperon; suite [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top