ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

certified public accountant

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -certified public accountant-, *certified public accountant*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Certified Public Accountantผู้สอบบัญชีรับอนุญาต [การบัญชี]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
amtlich zugelassener Wirtschaftsprüfer {m}certified public accountant (CPA) [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
公認会計士[こうにんかいけいし, kouninkaikeishi] (n) certified public accountant; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 certified public accountant
   n 1: an accountant who has passed certain examinations and met
      all other statutory and licensing requirements of a United
      States state to be certified by that state; "in addition to
      accounting and auditing, CPAs also prepare tax returns for
      individuals and corporations" [syn: {certified public
      accountant}, {CPA}]ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Certified ( S ER1 T AH0 F AY2 D) Public ( P AH1 B L IH0 K) Accountant ( AH0 K AW1 N T AH0 N T)

 


  

 
Certified
  [certify]
 • ประกาศว่าวิกลจริตตามกฎหมาย[Lex2]
 • รับรอง: รับประกัน [Lex2]
 • ให้หนังสือรับรอง: ให้ประกาศนียบัตร [Lex2]
 • (เซอ'ทิไฟ) v. รับรอง,พิสูจน์,ลงนามเป็นพยาน,พิสูจน์ให้เห็น ###SW. certifier n. ###S. testify [Hope]
 • (vt) รับรอง,ลงนามเป็นพยาน,พิสูจน์ให้เห็น [Nontri]
 • /S ER1 T AH0 F AY2/ [CMU]
 • (v) /s'ɜːʴtɪfaɪ/ [OALD]
 • ที่มีการรับรอง[Lex2]
 • (เซอ'ทิไฟดฺ) adj. ซึ่งได้รับการรับรอง,ซึ่งได้รับการพิสูจน์,ซี่งได้รับการค้ำประกัน,ซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนวิกลจริต [Hope]
 • /S ER1 T AH0 F AY2 D/ [CMU]
 • (v) /s'ɜːʴtɪfaɪd/ [OALD]
Public
 • ที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม: ที่เป็นของสาธารณะ [Lex2]
 • ที่รู้กันโดยทั่วไป[Lex2]
 • มหาชน: สาธารณชน, ประชาชน, กลุ่มคน, มวลชน, กลุ่มชน [Lex2]
 • (พับ'ลิค) n. สาธารณชน,สาธารณ adj. เกี่ยวกับสาธารณชน,โดยส่วนรวม,มีชื่อเสียง,เลื่องลือ,ระดับชาติ -Phr. (go public ขายหุ้นแก่สาธารณะ) -Phr. (in public โดยเปิดเผย,ไม่ใช่ส่วนตัว,ในที่สาธารณะ) [Hope]
 • (adj) สาธารณะ,ของประชาชน,เพื่อประชาชน,ของหลวง,ของรัฐบาล,โดยส่วนรวม [Nontri]
 • (n) ที่สาธารณะ,สาธารณชน,ประชาชน,ชุมชน [Nontri]
 • /P AH1 B L IH0 K/ [CMU]
 • (n) /p'ʌblɪk/ [OALD]
Accountant
 • นักบัญชี: สมุห์บัญชี [Lex2]
 • (อะเคา' เทินทฺ) n. นักบัญชี,สมุหบัญชี. -accountantship n. [Hope]
 • (n) นักบัญชี,สมุหบัญชี [Nontri]
 • /AH0 K AW1 N T AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /'ək'auntənt/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top