ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cordially

K AO1 R JH AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cordially-, *cordially*, cordial
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cordially(adv) อย่างจริงใจ
cordially(adv) อย่างอบอุ่น, Syn. warmly, genially

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cordiallyHe received me cordially.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นกันเอง[pen kan-ēng] (adv) EN: informally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly  FR: cordialement
สนิทสนม[sanitsanom] (adv) EN: nformally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly
ต้อนรับขับสู้[tønrap khap sū] (v, exp) EN: receive cordially ; welcome heartily ; entertain warmly  FR: recevoir chaleureusement
อย่างจริงใจ[yāng jingjai] (adv) EN: sincerely ; truly ; cordially  FR: sincèrement

CMU English Pronouncing Dictionary
CORDIALLY K AO1 R JH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cordially (a) kˈɔːdɪəʳliː (k oo1 d i@ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
親身になって[しんみになって, shinmininatte] (exp,adv) warmly; cordially; with tender care [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cordially
   adv 1: in a hearty manner; "`Yes,' the children chorused
       heartily"; "We welcomed her warmly" [syn: {heartily},
       {cordially}, {warmly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top