ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

connector

K AH0 N EH1 K T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -connector-, *connector*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bnc connectorตัวเสียบบีเอ็นซี <คำแปล>หมายถึง ส่วนปลายของสายเคเบิลที่เป็นโลหะที่จะต้องเสียบเข้าทางด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์
female connectorปลั๊กตัวเมียหมายถึง ปลั๊กไฟฟ้าแบบหนึ่งที่เป็นตัวรองรับ (มีแต่รูที่จะรับ การเสียบจากปลั๊กตัวผู้อีกทีหนึ่ง)
male connectorตัวเสียบตัวผู้หมายถึง สายไฟด้านหัวที่มีลักษณะเป็นตัวผู้ ใช้เสียบลงในช่องเสียบหรือปลั๊กไฟตัวเมีย เมื่อการเสียบเรียบร้อย ไฟก็จะเดินผ่านได้
rca connectorสายต่ออาร์ซีเอหมายถึง สายไฟที่ต่อเชื่อมหูฟังหรือลำโพงกับเครื่องเสียง ใช้กับคอมพิวเตอร์เฉพาะในส่วนที่จะเกี่ยวกับระบบเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
connector(n) ตัวเชื่อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
connector๑. สัญลักษณ์เชื่อมต่อ [ใช้ในการเขียนผังงาน]๒. ตัวเชื่อมต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
connectorส่วนโยง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Connectors, Majorส่วนโยงหลัก [การแพทย์]
Connectors, Minorส่วนโยงรวม [การแพทย์]
Connectors, Powerตัวต่อไฟ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องขัดขวาง[khreūang khatkhwāng] (n, exp) EN: obstacle ; resistance ; disconnector

CMU English Pronouncing Dictionary
CONNECTOR K AH0 N EH1 K T ER0
CONNECTORS K AH0 N EH1 K T ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
连接器[lián jiē qì, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ ㄑㄧˋ, / ] connector, #55,219 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlussfeld {n}connector panel [Add to Longdo]
Anschlussleiste {f}connector block [Add to Longdo]
Anschlussstecker {m}connector socket; coupler connector [Add to Longdo]
Gerätestecker {m}connector plug [Add to Longdo]
Huckepacksteckverbinder {m}connector piggyback [Add to Longdo]
Masseverbinder {m}connector ground [Add to Longdo]
Stecker {m} | ausgegossener Stecker | Bestandteil des Steckersconnector | potted connector | connector integrate part [Add to Longdo]
Steckeraufnahme {f}connector holder [Add to Longdo]
Steckerhalterung {f}connector fastener [Add to Longdo]
Steckverbinder-Abschirmung {f}connector shield [Add to Longdo]
Steckverbinderaufnahme {f}connector jig [Add to Longdo]
Steckverbinder-Ausführung {f}connector variant [Add to Longdo]
Steckverbinder-Bauart {f}connector type [Add to Longdo]
Steckverbinder-Bauform {f}connector style [Add to Longdo]
Steckverbinder-Einsatz {m}connector insert [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オスコネクタ[osukonekuta] (n) {comp} male connector [Add to Longdo]
カードエッジコネクタ[ka-doejjikonekuta] (n) {comp} edge connector [Add to Longdo]
グリルコネクタ[gurirukonekuta] (n) {comp} grill-mounted connector; grill-mounting connector [Add to Longdo]
ケーブルコネクタ[ke-burukonekuta] (n) {comp} cable connector [Add to Longdo]
コネクター;コネクタ[konekuta-; konekuta] (n) {comp} connector [Add to Longdo]
コネクタポイント[konekutapointo] (n) {comp} connector point [Add to Longdo]
シリアルコネクタ[shiriarukonekuta] (n) {comp} serial connector [Add to Longdo]
パラレルコネクタ[pararerukonekuta] (n) {comp} parallel connector [Add to Longdo]
ビーエヌシーコネクタ[bi-enushi-konekuta] (n) {comp} BNC connector [Add to Longdo]
ピンコネクタ[pinkonekuta] (n) {comp} pin connector [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コネクタ[こねくた, konekuta] connector [Add to Longdo]
パラレルコネクタ[ぱられるこねくた, pararerukonekuta] parallel connector [Add to Longdo]
ファイル結合子[ファイルけつごうし, fairu ketsugoushi] file connector [Add to Longdo]
ファセット連結記号[ファセットれんけつきごう, fasetto renketsukigou] intra-facet connector [Add to Longdo]
フィーチャコネクタ[ふぃーちゃこねくた, fi-chakonekuta] feature connector [Add to Longdo]
プラグ[ぷらぐ, puragu] connector plug [Add to Longdo]
プリンタコネクタ[ぷりんたこねくた, purintakonekuta] printer connector [Add to Longdo]
メスコネクタ[めすこねくた, mesukonekuta] female connector [Add to Longdo]
リングターミナル[りんぐたーみなる, ringuta-minaru] ring terminal (connector) [Add to Longdo]
レセプタクル[れせぷたくる, reseputakuru] connector receptacle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 connector
   n 1: an instrumentality that connects; "he soldered the
      connection"; "he didn't have the right connector between
      the amplifier and the speakers" [syn: {connection},
      {connexion}, {connector}, {connecter}, {connective}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top