ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concierge

K AA2 N S IY0 EH1 R ZH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concierge-, *concierge*
English-Thai: Longdo Dictionary
concierge(n) |ที่มา:ภาษาฝรั่งเศส| พนักงานต้อนรับในโรงแรมที่พูดได้หลายภาษา ทำหน้าที่หิ้วกระเป๋าและเปิดประตู

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concierge(n) คนเฝ้าประตู, Syn. doorkeeper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concierge(คอนซีแอจ) n. คนเฝ้าประตู

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
... wherewecan'tmakelove unless there's a concierge downstairs.... ที่ไหนบ้างที่เราไม่สามารถร่วมรักกันเว้นแต่ ที่มี กขค The Story of Us (1999)
- Well, the concierge usually does that.-The concierge usually does that. Maid in Manhattan (2002)
The concierge has a copy of the key.ยามเฝ้าประตูมีกุญแจสสำรอง [Rec] (2007)
I was concierge at the ambassador hotel.ฉันเป็นคนเฝ้าประตูที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ Photo Finish (2007)
Concierge say where he was before the screening?Concierge say where he was before the screening? Page Turner (2008)
These days,a concierge is expected to cater to any client's need.ทุกวันนี้โรงแรมถูกคาดหวังว่า/Nจะต้องมีทุกสิ่งที่ลูกค้าต้องการ Cheating Death (2008)
This was left for you with the concierge downstairs.นี่อยู่ที่ทางออก คนเฝ้าประตูด้านล่างนำขึ้นมาให้ครับ Bonfire of the Vanity (2008)
- It's a Concierge Key, yeah.- มันคือบัตรคนเฝ้าประตู ใช่ครับ Up in the Air (2009)
Not so long ago, a hotel concierge named Anush Harandi, an Iranian man, much like yourself, was taken from his home in Bangkok in the middle of the night because my government believed he had some small piece of information.ไม่นานมาเท่าไร เด็กเฝ้าประตูโรงแรมที่ชื่อ อานุส ฮาราลดี ชาวอิหร่าน เหมือนกับนาย ถูกนำตัว ออกไปจากบ้านของเขา กลางกรุงเทพ ในตอนดึก A561984 (2009)
This is the concierge at the palace.บอกว่าจากคนเฝ้าประตูพาเลซ The Kids Are Not All Right (2011)
Concierge at the empire said that you were here.พนักงานที่ดิ เอ็มไพร์ \ บอกว่านายอยู่ที่นี่ Shattered Bass (2011)
And if there's anything else I can do to make your stay here more enjoyable, just ring the concierge and ask for Carnell.และถ้ามีอะไรที่ผมจะรับใช้ได้ เพื่อให้คุณอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขมากขึ้น ก็เรียกหาบริกร ชื่อ คาร์แนล ได้เลย Out of the Chute (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภารโรง[phānrōng] (n) EN: janitor ; custodian  FR: concierge [m, f] ; gardien [m] ; gardienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCIERGE K AA2 N S IY0 EH1 R ZH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concierge (n) kˌɒnsɪˈɛəʳʒ (k o2 n s i e@1 zh)
concierges (n) kˌɒnsɪˈɛəʳʒɪz (k o2 n s i e@1 zh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンシェルジュ;コンシエルジュ[konshieruju ; konshieruju] (n) concierge (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concierge
   n 1: a French caretaker of apartments or a hotel; lives on the
      premises and oversees people entering and leaving and
      handles mail and acts as janitor or porter

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top