ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bombs

B AA1 M Z   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bombs-, *bombs*, bomb
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bombshell(n) ลูกระเบิด, Syn. shell
bombshell(n) ข่าวไม่ค่อยดีที่ได้รับรู้อย่างปัจจุบันทันด่วน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bombshelln. ลูกระเบิด,สิ่งที่น่าตกใจ,ผู้ที่น่าตกใจกลัว
bombsightn. เครื่องเล็งเป้าการยิงหรือทิ้งระเบิด

English-Thai: Nontri Dictionary
bombshell(n) ลูกระเบิด,สิ่งที่น่าตกใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bombsระเบิด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bombshell(n) บุคคลผู้น่าสนใจ หรือน่าทึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bombsAll of a sudden the enemy bombs came down on us like rain.
bombsAtomic bombs are a danger to the human race.
bombsMany cities were destroyed by bombs.
bombsThe enemy dropped bombs on the factory.
bombsThe enemy dropped many bombs on the factory.
bombsThe festive mood was slightly spoiled by terrorist bombs.
bombsThe fighter plane released its bombs.
bombsThe plane dropped bombs on the city.
bombsThere's also the danger of unexploded bombs, so they reported it to the police and the area was taped off to keep people out.
bombsThe treaty bans atomic bombs and hydrogen bombs.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝนเหล็ก[fon lek] (n, exp) EN: rain of bombs

CMU English Pronouncing Dictionary
BOMBS B AA1 M Z
BOMBSHELL B AA1 M SH EH2 L
BOMBSHELLS B AA1 M SH EH2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bombs (v) bˈɒmz (b o1 m z)
bombshell (n) bˈɒmʃɛl (b o1 m sh e l)
bombshells (n) bˈɒmʃɛlz (b o1 m sh e l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
爆弾声明[ばくだんせいめい, bakudanseimei] (n) bombshell announcement [Add to Longdo]
爆弾宣言[ばくだんせんげん, bakudansengen] (n) bombshell announcement (declaration) [Add to Longdo]
爆弾発言[ばくだんはつげん, bakudanhatsugen] (n) bombshell announcement (statement) [Add to Longdo]
爆弾発表[ばくだんはっぴょう, bakudanhappyou] (n) bombshell announcement (statement) [Add to Longdo]
爆裂弾[ばくれつだん, bakuretsudan] (n) bomb; bombshell [Add to Longdo]
[はつ, hatsu] (n,n-suf) (1) (See 着・ちゃく・2) departure; departing (from ...); departing (at time ...); (2) sending; sent (by ...); sent (at ...); (3) (abbr) (See 発動機) engine; (ctr) (4) (also ぱつ) counter for gunshots, bursts of gas, etc.; counter for bullets, bombs, etc.; counter for blows (punches); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top