ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boden

B OW1 D AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boden-, *boden*
Possible hiragana form: ぼでん
CMU English Pronouncing Dictionary
BODEN B OW1 D AH0 N
BODENHAMER B AA1 D IH0 N HH AH0 M ER0
BODENHAMER B OW1 D IH0 N HH AH0 M ER0
BODENSTEIN B OW1 D AH0 N S T AY1 N
BODENSTEIN B OW1 D AH0 N S T IY1 N
BODENHEIMER B AA1 D IH0 N HH AY0 M ER0
BODENSTEINER B OW1 D AH0 N S T AY1 N ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้นดิน
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้น
Boden(n) |der, pl. Böden| ฐาน
Boden(n) |der| พื้น (ในห้อง)
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้นฐาน รากฐาน เช่น auf dem Boden der Demokratie บนรากฐานแห่งประชาธิปไตย, See also: die Basis
Bodenschätze(n) |nur Pl.| ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในดิน เช่น Thailand ist reich an Bodenschätze. ประเทศไทยร่ำรวยทรัพย์สินในดิน
Beckenboden(n) |der| อุ้งเชิงกราน เช่น Bei Frauen und Männern wird der Beckenboden durch Übergewicht und teilweise durch Medikamente geschwächt.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boden {m}; Erdboden {m} | Böden {pl} | anstehender Boden; gewachsener Bodenground | grounds | natural ground; "the natural" [Add to Longdo]
Boden {m}; Fußgrund {m} | Böden {pl}bottom | bottoms [Add to Longdo]
Boden {m}; Land {n}land [Add to Longdo]
Boden {m}; Fußboden {m}floor [Add to Longdo]
Boden {m}; Fußboden {m} [naut.]sole [Add to Longdo]
Boden {m}; Grund {m}bottom [Add to Longdo]
Boden {m} (von Gefäß)base [Add to Longdo]
Boden {m}; Erdboden {m} | Böden {pl} | anstehender Boden; ungestörter Boden | bindiger Boden | gepflügter Bodensoil | soils | in-situ soil | cohesive soil | plough soil; plow soil [Add to Longdo]
Bodenablauf {m}floor drainage [Add to Longdo]
Bodenabsenkung {f}settled earth [Add to Longdo]
Bodenanalyse {f}soil analysis [Add to Longdo]
Bodenart {f} [geol.] | rollige Bodenartcharacter of soil; soil character | loose soil character [Add to Longdo]
Bodenbearbeitung {f}; Bewirtschaftung {f}cultivation [Add to Longdo]
Bodenbearbeitungstechnik {f}cultivation engineering [Add to Longdo]
Bodenbelag {m}floor covering [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そこ, soko] BODEN, GRUND [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top