ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beijing

B EY2 ZH IH1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beijing-, *beijing*, beij
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Beijing(n) ปักกิ่ง, Syn. Peking

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beijingA serious epidemic has broken out in Beijing.
beijingI went via Beijing of necessity because there wasn't a direct flight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปักกิ่ง(n) Beijing, See also: Peking, Syn. เมืองปักกิ่ง, กรุงปักกิ่ง, Example: นายทาเกชิตะ ได้บินไปกรุงปักกิ่ง เพื่อหารือความเมืองกับนายหลี่เผิง นายกรัฐมนตรีแห่งแดนมังกร, Count Unit: เมือง, Thai Definition: ชื่อเมืองหลวงของประเทศจีน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปักกิ่ง[Pakking] (n, prop) EN: Beijing  FR: Pékin [m]
เป่ย์จิง[Pējing] (n, prop) EN: Beijing ; Peking  FR: Beijing ; Pékin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEIJING B EY2 ZH IH1 NG
BEIJING'S B EY2 ZH IH1 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Beijing (n) bˈɛɪʒˈɪŋ (b ei1 zh i1 ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
北京[Běi jīng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ, ] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市; fig. PRC government, #209 [Add to Longdo]
北京市[Běi jīng shì, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕˋ, ] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市, #2,351 [Add to Longdo]
北大[Běi Dà, ㄅㄟˇ ㄉㄚˋ, ] Beijing University (abbr. for 北京大學|北京大学), #5,554 [Add to Longdo]
北京大学[Běi jīng Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing university, #7,893 [Add to Longdo]
京剧[Jīng jù, ㄐㄧㄥ ㄐㄩˋ, / ] Beijing opera, #9,446 [Add to Longdo]
首都机场[shǒu dū jī chǎng, ㄕㄡˇ ㄉㄨ ㄐㄧ ㄔㄤˇ, / ] Beijing airport (PEK); also translated as Capital airport, #17,235 [Add to Longdo]
北京师范大学[Běi jīng Shī fàn Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕ ㄈㄢˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing Normal University, #21,504 [Add to Longdo]
北京站[Běi jīng zhàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄓㄢˋ, ] Beijing railway station, #21,514 [Add to Longdo]
北京青年报[Běi jīng qīng nián bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Youth Daily, bjyouth.ynet.com, #24,677 [Add to Longdo]
北京晚报[Běi jīng wǎn bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄨㄢˇ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Evening News, #25,215 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beijing; Peking (Hauptstadt von China)Beijing (capital of China) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
北京[ぺきん, pekin] (n) Beijing (China); Peking; (P) [Add to Longdo]
北京料理;ペキン料理[ペキンりょうり, pekin ryouri] (n) Beijing cuisine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Beijing
   n 1: capital of the People's Republic of China in the Hebei
      province in northeastern China; 2nd largest Chinese city
      [syn: {Beijing}, {Peking}, {Peiping}, {capital of Red
      China}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top