ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beading

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beading-, *beading*, bead
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beading(n) ขอบหรือริมของวัตถุที่ประดับด้วยลูกทรงกลม, Syn. astragal

English-Thai: Nontri Dictionary
beading(n) ของประดับด้วยลูกปัด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beadingขูดเป็นร่อง [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beading (n) bˈiːdɪŋ (b ii1 d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sickenmaschine {f}beading machine [Add to Longdo]
kriechende Glasur {f}beading (crawling) glaze [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beading
   n 1: ornamentation with beads [syn: {beading}, {beadwork}]
   2: a beaded molding for edging or decorating furniture [syn:
     {beading}, {bead}, {beadwork}, {astragal}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top