ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barr

B AA1 R   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barr-, *barr*
English-Thai: Longdo Dictionary
pork-barrel(n) การแบ่งสรรปันส่วน(ผลประโยชน์)ในรัฐบาลด้วยเหตุผลทางการเมือง เช่น The pork barrel was to become as central to our national political culture.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barred(n) ซึ่งมีแถบสี, Syn. banded, striped
barrel(n) ถังใส่ของเหลว, See also: ภาชนะตักเบียร์ / น้ำมัน, Syn. barreling
barrel(n) จำนวนของของเหลวต่อบาร์เร็ล, Syn. barrelful
barrel(n) จำนวนของน้ำมันหรือเบียร์ต่อบาร์เร็ล
barrel(n) ลำกล้องปืน
barrel(vt) เคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็ว (ไม่เป็นทางการ), Syn. canon
barren(adj) ปราศจากพืชผล, See also: แห้งแล้ง, ขาดแคลน
barren(adj) เป็นหมัน, See also: ไม่มีบุตร, Syn. sterile
barren(adj) ไม่มีประโยชน์, See also: ไร้ค่า
barrow(n) รถเข็นสองล้อสำหรับขายของ, Syn. wheelbarrow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barrack(บาร์'แรค) n. ค่ายทหาร,โรงทหาร (มักเขียนเป็นbarracks,อาคารง่าย ๆ ที่มีคนอยู่จำนวนมาก)
barrage(บะราจฺ') {barraged,barraging,barrages} n. การระดมยิงคุ้มกัน,เครื่องกั้น,ม่านไฟ,การระดมโจมตี,การทะลัก,ปริมาณเหลือล้น,เขื่อน vt. ระดมยิง, Syn. artiller
barrel(บาร์'เริล) n. ถังรูปทรงกระบอก,ปริมาณมาก,ภาชนะรูปทรงกระบอก
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile, Ant. fertile, creative
barricade(บาร์'ริเคด) {barricaded,barricading,barricades} n. สิ่งกีดขวาง,สิ่งกั้น. vt. กีดขวาง,กั้น, See also: barricader n. ดูbarricade, Syn. blockade, barrier
barrier(แบร์'รีเออะ) n. สิ่งกีดขวางทางผ่าน,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค, Syn. obstacle
barring(แบร์'ริง) prep. ยกเว้น
barrister(บาร์'ริสเทอะ) n. ทนายความ, See also: barristerial adj. ดูbarrister, Syn. lawyer
barroom(บาร์'รูม) n. ห้องหรือสถานที่ที่มีการบริการเหล้า
barrow(แบร์'โร) n. รถสาลี่,รถเข็น,หิ้งหาบ

English-Thai: Nontri Dictionary
barracks(n) ค่ายทหาร
barrage(n) เครื่องป้องกันแนวรบ,ทำนบ,เขื่อน,เครื่องกั้น
barrel(n) ถัง,ลัง
barrel(vt) ใส่ถัง,ใส่ลัง,บรรจุถัง
barren(adj) แห้งแล้ง,ไม่ได้ผล,เป็นหมัน,ไม่มีลูก
barrenness(n) ความแห้งแล้ง,ความขาดแคลน,ความเป็นหมัน
barrette(n) กิ๊บเสียบผม,ปิ่นปักผม
barricade(n) สิ่งกีดขวาง,เครื่องกั้น,อุปสรรค
barrier(n) สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,ด่านศุลกากร
barring(pre) นอกจาก,ยกเว้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
barratryการทุจริตของพนักงานเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
barrelกระบอกสูบ (ของกระบอกฉีดยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
barrel๑. กระบอกสูบ๒. ท่อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
barrelบาร์เรล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
barrel, porkเงินช่วยท้องถิ่นเพื่อหาคะแนนนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
barrenเป็นหมัน, ไม่อุดม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
barren interzoneชั้นว่างซากซีวินระหว่างส่วนชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
barren intrazoneชั้นว่างซากชีวินภายในส่วนชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
barrier beachหาดสันดอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
barrier islandเกาะสันดอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barr and Record Procedureการผ่าตัดแก้ไขเท้าปุกวิธีหนึ่ง [การแพทย์]
Barr Bodiesบารร์บอดี [การแพทย์]
Barracksโรงทหาร [TU Subject Heading]
barragebarrage, เขื่อนทดน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Barre'Signการอ่อนแรงของขาข้างนั้น [การแพทย์]
Barred Tree Snakesงูดอกหมากแดง [การแพทย์]
Barrelหน่วยวัดปริมาตรน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมัน, Example: 1 บาร์เรล มีค่าเท่ากับ 158.978 ลิตร หรือ 42 ยูเอส แกลลอน หรือ 35 อิมพีเรียล แกลลอน [ปิโตรเลี่ยม]
Barrelถังเบียร์ [การแพทย์]
Barrel Oil Equivalentการปรับเทียบพลังงานชนิดต่างๆ, การปรับเทียบพลังงานชนิดต่างๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ให้เทียบเท่าน้ำมันดิบ, Example: ตัวอย่างเช่น ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลูกบาศก์ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ 174.4 บาร์เรล หรือ ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ 0.9096 บาร์เรล หรือ ถ่านหินลิกไนท์ 1 เมตริกตัน เทียบเท่าน้ำมันดิบ 2.053 บาร์เรล [ปิโตรเลี่ยม]
Barrel per Dayอัตราการผลิตน้ำมันที่ผลิตได้ต่อวัน (ความหมายในแง่การผลิต) [ปิโตรเลี่ยม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
barre(vt) กันไม่ให้เข้าหรือออก
Barrister(n) เนติบริกร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายประจำศาลในระบบคอมมอนลอว์ มีหน้าที่ว่าความในศาลและให้ความเห็นด้านกฎหมายต่อศาล, Syn. Advocate

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
barrA fallen rock barred his way.
barrA life barren of pleasure.
barrAs a citizen of the world, I know ways of overcoming cultural barriers.
barrBarricade oneself in one's study.
barrBarricades across driveways say "Keep Out."
barrBarring anything unforeseen everything should turn all right.
barrBarring snow, father will come home.
barrBarry hits the bottle every now and then.
barrBarry Taylor's name has been put forward for the post of chairman.
barrDo you think they'll break the 10-second barrier in the 100-meter dash?
barrHe had to spend many barren days.
barrHe has been barred from the club.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวถ่วง(n) hindrance, See also: barrier, obstruction, impediment, Syn. ตัวถ่วงความเจริญ, Example: ตัวถ่วงสำคัญในการสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางก็คือผู้นำสหรัฐอเมริกา
ค่ายทหาร(n) camp, See also: barracks, military camp, garrison, encampment, cantonment, Example: เขาสมัครเข้าทำงานในค่ายทหารฝรั่ง ซึ่งมีรายได้ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพเดิมครอบครัวของเขา, Thai Definition: ที่ตั้งกองทัพ, ที่พักกองทหาร
สิ่งกีดขวาง(n) barrier, See also: roadblock, obstacle, barricade, Syn. เครื่องกีดขวาง, อุปสรรค, ขวากหนาม, สิ่งขัดขวาง, กำแพง, Example: เขาไม่เคยอ่อนข้อให้กับสิ่งกีดขวางต่างๆ ที่จะเป็นตัวถ่วงความสำเร็จของเขา, Thai Definition: สิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกหรือติดขัดจนไม่สามารถลุล่วงไปได้
ตะเฆ่(n) barrow, See also: trolley, two-wheeled handcart, luggage barrow, two or four-wheeled truck for hauling logs, Syn. รถสาลี่, รถลากเข็น, Example: เขาใช้ตะเฆ่ขนของ, Count Unit: คัน, Thai Definition: เครื่องลากเข็นของหนัก รูปเตี้ยๆ มีล้อ
บาร์เรล(n) barrel, Example: ราคาน้ำมันในตลาดโลกขยับสูงถึงระดับ 28–31 เหรียญต่อบาร์เรล, Count Unit: บาร์เรล, Thai Definition: หน่วยวัดความจุของของเหลว ซึ่งเมื่อใช้กับการวัดปริมาตรน้ำมันปิโตรเลียม 1 บาร์เรล = 36 แกลลอน ในประเทศอังกฤษ ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา 1 บาร์เรล = 42 แกลลอน, Notes: (อังกฤษ)
กำแพง(n) wall, See also: barrier, partition, Syn. เครื่องกั้น, เครื่องล้อม, ปราการ, เครื่องขวางกั้น, เครื่องกีดดั้น, Example: ทหารพม่าสุมไฟทลายกำแพงที่สร้างไว้ได้สำเร็จ, Thai Definition: เครื่องกั้น เครื่องล้อม ที่ก่อด้วยอิฐ ดิน หรือ หิน เป็นต้น
การทำหมัน(n) sterilization, See also: barrenness, Thai Definition: การคุมกำเนิดโดยกรรมวิธีที่จะไม่ให้ชายหรือหญิงสามารถมีลูกอีกต่อไป
ด่าน(n) barrier, See also: bar, barricade, Syn. ทางผ่าน, ทางเข้า, ช่อง, Example: ด่านเจดีย์สามองค์มีชายแดนติดกับพม่า, Count Unit: ด่าน
ทางกันดาร(n) extremely arid route, See also: barren route, route through arid/infertile/waste land, Syn. ทางทุรกันดาร, Example: เส้นทางสู่ภาคใต้ในสมัยก่อนยังเป็นทางกันดารพร้อมทั้งโจรผู้ร้ายชุกชุมสร้างความลำบากและความหวาดกลัวให้ผู้ที่เดินทางไปภาคใต้
ทางกันดาร(n) extremely arid route, See also: barren route, route through arid/infertile/waste land, Syn. ทางทุรกันดาร, Example: เส้นทางสู่ภาคใต้ในสมัยก่อนยังเป็นทางกันดารพร้อมทั้งโจรผู้ร้ายชุกชุมสร้างความลำบากและความหวาดกลัวให้ผู้ที่เดินทางไปภาคใต้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[āi] (v) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed  FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[āi] (adj) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed  FR: timide ; gêné ; embarrassé
อัปยศอดสู[appayot otsū] (v) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour
บาร์โค้ด[bākhōt] (n, exp) EN: bar code ; barcode  FR: code à barres [m]
เช็คขีดคร่อม[chek khītkhrǿm] (n, exp) EN: crossed cheque ; crossed check (Am.)  FR: chèque barré [m]
ด้ามปากกา[dām pākkā] (n, exp) EN: pen holder ; barrel of a pen
ห่านหัวลาย[hān hūa lāi] (n, exp) EN: Bar-headed Goose  FR: Oie à tête barrée [f] ; Oie de l’Inde [f]
เจื่อน[jeūoen] (v) EN: be embarrassed ; shy off
แก้ขัด[kaēkhat] (v) EN: use as a makeshift ; make do with ; put up with  FR: dépanner ; tirer d'embarras
กำแพง[kamphaēng] (n) EN: wall ; barrier ; partition  FR: mur [m] ; muraille [f] ; barrière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BARR B AA1 R
BARRY B EH1 R IY0
BARRA B AA1 R AH0
BARRO B AA1 R OW0
BARRY B AE1 R IY0
BARRE B EH1 R IY0
BARRE B AA1 R
BARRS B AA1 R Z
BARREL B EH1 R AH0 L
BARREN B AE1 R AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Barr (n) bˈaː (b aa1)
Barre (n) bˈaːr (b aa1 r)
Barry (n) bˈæriː (b a1 r ii)
barred (v) bˈaːd (b aa1 d)
barrel (v) bˈærəl (b a1 r @ l)
barren (j) bˈærən (b a1 r @ n)
barrow (n) bˈærou (b a1 r ou)
Barrett (n) bˈærɪt (b a1 r i t)
barroom (n) bˈaːruːm (b aa1 r uu m)
barrack (v) bˈærək (b a1 r @ k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
障碍[zhàng ài, ㄓㄤˋ ㄞˋ, / ] barrier; obstruction; hindrance; impediment; obstacle, #2,760 [Add to Longdo]
军营[jūn yíng, ㄐㄩㄣ ㄧㄥˊ, / ] barracks; army camp, #13,442 [Add to Longdo]
荒芜[huāng wú, ㄏㄨㄤ ㄨˊ, / ] barren; uncultivated; waste(land), #22,368 [Add to Longdo]
荒漠[huāng mò, ㄏㄨㄤ ㄇㄛˋ, ] barren, #25,898 [Add to Longdo]
营房[yíng fáng, ㄧㄥˊ ㄈㄤˊ, / ] barracks; living quarters, #29,840 [Add to Longdo]
贫瘠[pín jí, ㄆㄧㄣˊ ㄐㄧˊ, / ] barren; infertile; poor, #32,509 [Add to Longdo]
荒岛[huāng dǎo, ㄏㄨㄤ ㄉㄠˇ, / ] barren or uninhabited island; CL:個|个[ge4],座[zuo4], #41,826 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] barren; lean, #70,543 [Add to Longdo]
不毛之地[bù máo zhī dì, ㄅㄨˋ ㄇㄠˊ ㄓ ㄉㄧˋ, ] barren land; desert, #70,581 [Add to Longdo]
穷山恶水[qióng shān è shuǐ, ㄑㄩㄥˊ ㄕㄢ ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] barren hills and treacherous rapids (成语 saw); inhospitable natural environment, #78,420 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barrakudas {f}barracudas [Add to Longdo]
Barren {m} [sport] | am Barren turnen(parallel) bars | to exercise on the bars [Add to Longdo]
Barren {m} | Barren {pl}ingot | ingots [Add to Longdo]
Barrenholm {m}; Holm {m} [sport]bar [Add to Longdo]
Barreserve {f}cash reserver [Add to Longdo]
Barriere {f}barrage [Add to Longdo]
Barrierentechnik {f}barrier technique [Add to Longdo]
Barrikade {f} | Barrikaden {pl} | auf die Barrikaden gehenbarricade | barricades | to go on the warpath [Add to Longdo]
Barrique {n}; Eichenfass zur Weinherstellungbarrique; oak barrel for wine-making [Add to Longdo]
barrierefrei; schrankenlos {adj}barrier-free [Add to Longdo]
Barrattbuschsänger {m} [ornith.]Scrub Warbler [Add to Longdo]
Barranquilla (Stadt in Kolumbien)Barranquilla (city in Colombia) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EBウイルス[イービーウイルス, i-bi-uirusu] (n) Epstein-Barr virus; EBV [Add to Longdo]
きまりが悪い;決まりが悪い;決りが悪い;極りが悪い[きまりがわるい, kimarigawarui] (exp,adj-i) (See きまりわるい) embarrassed; ashamed [Add to Longdo]
こそばゆい;こそばい;こしょばい[kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise) [Add to Longdo]
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
とぎまぎ[togimagi] (n,vs) confusion; bewilderment; embarrassment [Add to Longdo]
ばつが悪い;バツが悪い[ばつがわるい(ばつが悪い);バツがわるい(バツが悪い), batsugawarui ( batsuga warui ); batsu gawarui ( batsu ga warui )] (exp,adj-i) (See バツの悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing [Add to Longdo]
ばらまき政治;散播き政治[ばらまきせいじ, baramakiseiji] (n) (See 散播き) money politics; pork-barrel politics [Add to Longdo]
アカカマス[akakamasu] (n) red barracuda (Sphyraena pinguis) [Add to Longdo]
インディアンゴールドバードバタフライフィッシュ[indeiango-rudoba-dobatafuraifisshu] (n) Indian golden-barred butterflyfish (Roa jayakari, was Chaetodon jayakari) [Add to Longdo]
ギランバレー症候群[ギランバレーしょうこうぐん, giranbare-shoukougun] (n) Guillain-Barre syndrome [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
円筒プリンター[えんとうプリンター, entou purinta-] barrel printer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せき, seki] Barriere [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top