ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bar coding

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bar coding-, *bar coding*, bar cod
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bar coding มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bar coding*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bar codingรหัสแท่ง [TU Subject Heading]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bar code(n) แถบบาร์โค้ดบรรจุข้อมูลที่คอมพิวเตอร์อ่านได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bar codeรหัสแท่ง <คำแปล>หมายถึง รหัสที่ประกอบด้วยเส้นหลายเส้นที่มีขนาดความกว้างต่าง ๆ กัน มักจะมีอยู่บนสินค้านานาชนิด นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เครื่องอ่านรหัสแท่งจะอ่านได้ด้วยการปล่อยให้แสงผ่าน แล้วนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้ด้วย
bar code optical scannerเครื่องกราดตรวจรหัสแท่งด้วยแสง <คำแปล>เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายปากกาแสง (light pen) ใช้ฉายแสงลงไปที่รหัสแท่งที่ต้องการอ่าน เครื่องจะรายงานบนจอภาพในขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลนั้นไปบันทึกในหน่วยความจำ การทำงานจะอยุ่ในราว 100 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออาจเร็วกว่านั้น
optical bar code readerเครื่องอ่านรหัสแท่งด้วยแสงหมายถึง เครื่องมือที่ใช้แสงผ่านตัวรหัสแท่ง แล้วสามารถนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bar codeรหัสแท่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bar codeรหัสแท่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bar codeรหัสแท่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาร์โค้ด(n) bar code, See also: bar-code, barcode, Example: บาร์โคดเป็นรหัสสินค้าเพื่อให้การซื้อ-ขายเร็วขึ้น, Count Unit: อัน, Thai Definition: รหัสที่สามารถอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาร์โค้ด[bākhōt] (n, exp) EN: bar code ; barcode  FR: code à barres [m]
รหัสแท่ง[rahat thaeng] (n, exp) EN: bar code  FR: code à barres [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streifenkode {m}; Strichkode {m}; Bar-Code {m}bar code [Add to Longdo]
Streifenkodeabtaster {m}bar code scanner [Add to Longdo]
Streifenetikett {n}; Strichetikett {n}bar code label [Add to Longdo]
Strichcode {m}; Strichkode {m}bar code [Add to Longdo]
Strichcodedichte {f}bar code density [Add to Longdo]
Strichcodeleser {m}; Strichcode-Lesegerät {n}; Bar-Code-Leser {m}bar code reader [Add to Longdo]
Strichcodesymbol {n}bar code symbol [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes) [Add to Longdo]
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
バーコード[ba-ko-do] (n) bar code; (P) [Add to Longdo]
バーコードスキャナー[ba-ko-dosukyana-] (n) bar code scanner [Add to Longdo]
バーコードリーダー[ba-ko-dori-da-] (n) {comp} bar code reader [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バーコード[ばーこーど, ba-ko-do] bar code [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top