ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bar chart

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bar chart-, *bar chart*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bar chartแผนภูมิแท่ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
bar chartแผนภูมิแท่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bar chartแผนภูมิแท่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bar Chartแผนภูมิแท่ง [การแพทย์]
bar chart [bar graph]แผนภูมิแท่ง, แผนภูมิที่ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ความยาวของแต่ละแท่งแปรตามขนาดของข้อมูล แต่ความกว้างเท่ากัน แท่งเหล่านี้อาจเรียงตามแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bar Chart, Proportionalแผนภูมิแท่งแยกส่วนประกอบ [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
線表[せんぴょう, senpyou] (n) bar chart; Gantt chart [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bar chart
      n 1: a chart with bars whose lengths are proportional to
           quantities [syn: {bar chart}, {bar graph}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top