ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bystander

B AY1 S T AE2 N D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bystander-, *bystander*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bystander(n) ผู้เห็นเหตุการณ์, See also: ผู้สังเกตการณ์, Syn. onlooker, watcher

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bystandern. คนมุง,คนยืนมอง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bystanderDon't kill off bystanders!

CMU English Pronouncing Dictionary
BYSTANDER B AY1 S T AE2 N D ER0
BYSTANDERS B AY1 S T AE2 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bystander (n) bˈaɪstændər (b ai1 s t a n d @ r)
bystanders (n) bˈaɪstændəz (b ai1 s t a n d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zuschauer {m} | Zuschauer {pl}bystander | bystanders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
岡目[おかめ, okame] (n) onlooker; bystander [Add to Longdo]
岡目八目;傍目八目[おかめはちもく, okamehachimoku] (n) (1) bystander's vantage point; outsider's better grasp of the situation; (exp) (2) onlookers see more of the game than the players do; lit [Add to Longdo]
側杖;傍杖;そば杖[そばづえ, sobadue] (n) blow received by a bystander; getting dragged in to somebody else's fight [Add to Longdo]
聞き込み捜査;聞込み捜査[ききこみそうさ, kikikomisousa] (n) (police) legwork; house-to-house inquiry; canvassing; investigation carried out by questioning neighbours, bystanders, etc. [Add to Longdo]
傍の者達[はたのものたち, hatanomonotachi] (n) onlookers; bystanders [Add to Longdo]
傍観者[ぼうかんしゃ, boukansha] (n) onlooker; bystander [Add to Longdo]
傍人[ぼうじん, boujin] (n) bystander [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bystander
      n 1: a nonparticipant spectator

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top