ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

button

B AH1 T AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -button-, *button*
Possible hiragana form: ぶっとん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
button(n) กระดุม, See also: ดุม, ลูกดุม, Syn. frog
button(n) ปุ่ม, See also: สวิตช์
button(vt) กลัด, See also: กลัดกระดุม, ใส่กระดุม, ติดกระดุม
button up(phrv) ติดกระดุม
button up(phrv) เงียบ (คำสแลง)
button up(phrv) ทำให้สมบูรณ์, See also: ทำให้เสร็จ, ทำให้เรียบร้อย
buttonhole(n) รังดุม, See also: รังดุมเสื้อผ้า, Syn. eyelet
button-down(adj) ป
button through(phrv) ติดกระดุมจากส่วนบนลงล่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
button(บัท'เทิน) n. กระดุม,กระดุมเสื้อ,ปุ่ม,ปุ่มกระดิ่งไฟฟ้า,พนักงานบริการ,หน่อไม้,หน่ออ่อน,ช่อ,เห็ดตูม,ประสาทที่ดี,ปลายคาง vt.,vi. ใส่กระดุม,ติดกระดุม, See also: buttoner n.
buttonholen. รังดุม vt. เจาะรังดุม,ชวนคุย,จับตัวได้, See also: buttonholer n.
buttonhookn. ดุมตะขอเกี่ยว
buttonsn. ดุมตะขอเกี่ยว
bell buttonn. ปุ่มกดกริ่ง
collar buttonn. กระดุมเสื้อที่ปลอกคอเสื้อ
mouse buttonปุ่มบนเมาส์หมายถึง ส่วนพื้นที่บนหลังเมาส์ที่ใช้สำหรับกดเพื่อทำให้เกิดการกระทำบางประการ เช่น การเริ่มต้นโปรแกรม การเลือกรายการ การย้ายข้อความหรือภาพ ฯ เมาส์ของเครื่องแมคอินทอชจะมีปุ่มเดียว ส่วนของพีซีจะมีถึงสามปุ่ม ดู mouse ประกอบ
ok buttonปุ่มตกลงหมายถึง ช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ มีตัวอักษร OK อยู่ข้างใน มักจะปรากฏให้เห็นในกรอบสนทนา (dialog box) ในระบบวินโดว์ ถ้ากดปุ่มนี้ ก็เท่ากับเป็นคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ลงมือปฏิบัติตามคำสั่งที่กำหนดไว้ในกรอบสนทนา หลังจากที่เลือกหรือกำหนดตัวเลขบางตัวตามที่ต้องการได้แล้ว ปุ่มนี้มักจะมีคู่มากับปุ่ม Cancel เพราะถ้าไม่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติ ก็กดปุ่ม Cancel แทน OK (ใช้ในแมคอินทอชด้วย)
press-button(เพรสบัท'เทิน) n. ปุ่มกด,ปุ่มกดไฟฟ้า
push buttonn. ปุ่มกด,ปุ่มปิดเปิดวงจรกระแสไฟฟ้า, Syn. push cycle

English-Thai: Nontri Dictionary
button(n) กระดุม,ปุ่ม,กระดิ่งไฟฟ้า
button(vt) ติดกระดุม
buttonhole(n) รังดุม
unbutton(vt) ปลดกระดุม,แกะกระดุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
buttonปุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
buttonกระดุม (เห็ด) [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buttonholeรูกระดุม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buttonA button came off my coat.
buttonA button came off when I was playing baseball.
buttonA button has come off my coat.
buttonA button has come off my raincoat.
buttonA button is off the coat.
buttonAdd and delete buttons from the OE toolbar.
buttonAll you have to do is press the button.
buttonAll you have to do is push this button to take a picture.
buttonAll you have to do is to push this button.
buttonAll you have to do is touch the button.
buttonAll you have to do to take a picture is push this button.
buttonAs cute as a button.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกกระดุม(n) button, Syn. กระดุม, ลูกดุม, Example: เขาแกะลูกกระดุมเสื้อสีขาว ใช้ฝ่ามือพัดลมไปมาตรงหน้าอก, Count Unit: เม็ด, Thai Definition: เครื่องกลัดกับส่วนต่างๆ ของเสื้อผ้าไม่ให้แยกออกจากกัน ทำเป็นรูปต่างๆ มักมีรังดุมสำหรับขัด
กลัดกระดุม(v) button up one's coat, Syn. ติดกระดุม, Example: ขอทานสวมเสื้อสีคล้ำแถมยังกลัดกระดุมไม่ตรงรัง
ปุ่ม(n) button, See also: knob, lump, knot, protuberance, swelling, node, Example: เครื่องโทรศัพท์ในปัจจุบันมีทั้งแบบที่เป็นแบบหมุนกับแบบกดปุ่ม, Count Unit: ปุ่ม
ติดกระดุม(v) button up, See also: fasten with buttons, fasten the buttons, Syn. กลัดกระดุม, Ant. ปลดลูกกระดุม, Example: ช่างติดกระดุมเสื้อเป็นขั้นตอนสุดท้าย ก่อนส่งเสื้อให้ลูกค้า, Thai Definition: เย็บลูกกระดุมติดกับเสื้อผ้า, กลัดลูกกระดุม
รังดุม(n) buttonhole, Count Unit: รัง, Thai Definition: ช่องสำหรับขัดลูกดุม
กระดุม(n) button, See also: stud, buckle, Syn. ดุม, ลูกดุม, Example: เสื้อตัวนี้กระดุมหลุดหายไป, Count Unit: เม็ด
ดุม(n) button, Syn. กระดุม, ลูกดุม, ลูกกระดุม, เครื่องกลัดกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานไม่รู้โรย[bānmairūrōi] (n) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga  FR: immortelle [f]
ดุม[dum] (n) EN: button  FR: bouton (de vêtement) [m]
เห็ดแชมปิญอง[het chaēm pī yøng] (n, exp) EN: table mushroom ; portobello mushroom ; cultivated mushroom ; button mushroom,
แก้กระดุม[kaē kradum] (v, exp) EN: undo a button ; unbutton  FR: défaire un bouton ; déboutonner
เครื่องกลัดกัน[khreūang klat kan] (n, exp) EN: button  FR: bouton [m]
กลัดกระดุม[klat kradum] (v, exp) EN: button up  FR: boutonner
กดออด[kot øt] (v, exp) EN: press the button ; ring the bell  FR: sonner ; appuyer sur la sonnette
กดปุ่ม[kot pum] (v, exp) EN: press ; press a key ; press the button  FR: appuyer ; enfoncer ; presser un bouton ; presser une touche
กระดุม[kradum] (n) EN: button  FR: bouton [m]
กระดุม[kradum søng met] (n, exp) EN: two buttons  FR: deux boutons [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
BUTTON B AH1 T AH0 N
BUTTONS B AH1 T AH0 N Z
BUTTONED B AH1 T AH0 N D
BUTTONHOLE B AH1 T AH0 N HH OW2 L
BUTTONHOLED B AH1 T AH0 N HH OW2 L D
BUTTONHOLES B AH1 T AH0 N HH OW2 L Z
BUTTONVILLE B AH1 T AH0 N V IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
button (v) bˈʌtn (b uh1 t n)
buttons (v) bˈʌtnz (b uh1 t n z)
buttoned (v) bˈʌtnd (b uh1 t n d)
buttoning (v) bˈʌtnɪŋ (b uh1 t n i ng)
buttonhole (v) bˈʌtnhoul (b uh1 t n h ou l)
buttonhook (n) bˈʌtnhuk (b uh1 t n h u k)
buttonwood (n) bˈʌtnwud (b uh1 t n w u d)
buttoned-up (j) bˌʌtnd-ˈʌp (b uh2 t n d - uh1 p)
buttonholed (v) bˈʌtnhould (b uh1 t n h ou l d)
buttonholes (v) bˈʌtnhoulz (b uh1 t n h ou l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kòu, ㄎㄡˋ, / ] button, #2,399 [Add to Longdo]
扣子[kòu zi, ㄎㄡˋ ㄗ˙, / ] button, #24,286 [Add to Longdo]
纽扣[niǔ kòu, ㄋㄧㄡˇ ㄎㄡˋ, / ] button, #26,691 [Add to Longdo]
[niǔ, ㄋㄧㄡˇ, / ] button; surname Niu, #29,872 [Add to Longdo]
开襟[kāi jīn, ㄎㄞ ㄐㄧㄣ, / ] buttoned Chinese tunic; unbuttoned (to cool down), #65,613 [Add to Longdo]
对襟[duì jīn, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, / ] buttoned Chinese jacket, #74,637 [Add to Longdo]
扣式电池[kòu shì diàn chí, ㄎㄡˋ ㄕˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] button cell; watch battery [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tastengruppe {f}button block [Add to Longdo]
Tastenposition {f}button position [Add to Longdo]
Krustenanemone {f} (Epizoanthus spp.; Parazoanthus spp.) [zool.]button polyp; polyp (red; green; blue; yellow...) [Add to Longdo]
Rosenkoralle {f} (Cynarina spp.); Solitärkoralle {f} (Scolymia) [zool.]button coral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おちょぼ口[おちょぼぐち, ochoboguchi] (n) puckered-up mouth; button of a mouth [Add to Longdo]
アイコンボタン[aikonbotan] (n) {comp} icon button [Add to Longdo]
イジェクトボタン[ijiekutobotan] (n) {comp} ejector button [Add to Longdo]
インタラクティブボタン[intarakuteibubotan] (n) {comp} interactive button [Add to Longdo]
オプションボタン[opushonbotan] (n) {comp} option button [Add to Longdo]
コマンドボタン[komandobotan] (n) {comp} command button [Add to Longdo]
スタートボタン[suta-tobotan] (n) {comp} start button (e.g. in Windows) [Add to Longdo]
タブレットボタン[taburettobotan] (n) {comp} tablet button [Add to Longdo]
ダブルボタン[daburubotan] (n) double-buttoned [Add to Longdo]
トグルボタン[togurubotan] (n) {comp} toggle button [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スタートボタン[すたーとぼたん, suta-tobotan] start button (in Windows 95) [Add to Longdo]
ボタン[ぼたん, botan] button [Add to Longdo]
ボタンバー[ぼたんばー, botanba-] button bar [Add to Longdo]
マウスの左ボタン[マウスのひだりボタン, mausu nohidari botan] left mouse button [Add to Longdo]
マウスボタン[まうすぼたん, mausubotan] mouse button [Add to Longdo]
ライトボタン[らいとぼたん, raitobotan] virtual push button, light button [Add to Longdo]
ラジオボタン[らじおぼたん, rajiobotan] radio button [Add to Longdo]
リセットボタン[りせっとぼたん, risettobotan] reset button [Add to Longdo]
リロードボタン[りろーどぼたん, riro-dobotan] reload button (on a browser) [Add to Longdo]
押しボタン[おしボタン, oshi botan] pushbutton [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 button
   n 1: a round fastener sewn to shirts and coats etc to fit
      through buttonholes
   2: an electrical switch operated by pressing; "the elevator was
     operated by push buttons"; "the push beside the bed operated
     a buzzer at the desk" [syn: {push button}, {push}, {button}]
   3: any of various plant parts that resemble buttons
   4: a round flat badge displaying information and suitable for
     pinning onto a garment; "they passed out campaign buttons for
     their candidate"
   5: a female sexual organ homologous to the penis [syn:
     {clitoris}, {clit}, {button}]
   6: a device that when pressed will release part of a mechanism
     [syn: {release}, {button}]
   7: any artifact that resembles a button
   v 1: provide with buttons; "button a shirt"
   2: fasten with buttons; "button the dress" [ant: {unbutton}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top