ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

buttock

B AH1 T AH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buttock-, *buttock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buttock(n) สะโพก
buttocks(n) บั้นท้าย, See also: ก้น, ตะโพก, ส่วนท้ายของเรือ, Syn. bottom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buttock(บัท'เทิค) n. ก้น,ตะโพกข้างหนึ่ง,ส่วนท้าย,ท้ายเรือ,การพาดไหล่ทุ่ม vt. พาดไหล่ทุ่ม, Syn. rump
buttock linen. เส้นผ่าขวางของลำเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
buttocks(n) สะโพก,ก้น,ส่วนท้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
buttocks; clunes; nates; rumpsแก้มก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buttock Contouringการผ่าตัดก้นย้อย [การแพทย์]
Buttock Rash, Monilialผื่นปื้นที่ก้นเนื่องจากเชื้อรา [การแพทย์]
Buttocksบริเวณก้น,หลังสุดของก้น,ก้นย้อย,แก้มก้น,ก้น,บริเวณก้นย้อย [การแพทย์]
Buttocks, Soreก้นเปื่อย [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตูด(n) anus, See also: buttocks, bottom, rump, Syn. รูก้น, ก้นกอย, Example: ท่านจังความได้จากเด็กว่า ก้นมีไว้สำหรับนั่ง ส่วนตูดมีไว้สำหรับขี้, Thai Definition: ช่องขับอุจาระจากร่างกาย
ก้น(n) bottom, See also: buttocks, ass, fanny, Syn. ตูด, Example: นางแบบคนนี้เอวเล็กแต่ก้นใหญ่, Count Unit: ก้น, Thai Definition: ส่วนท้ายของลำตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้น[kon] (n) EN: buttocks ; bottom ; ass ; behind ; fanny (inf.) ; butt  FR: fesses [fpl] ; derrière [m] ; postérieur [m] ; cul (vulg.) [m] ; pétard [m] (fam.) ; croupion [m] (fam. - péj.) ; popotin [m] (fam.) ; baba [m] (arg.)
ก้นปอก[kon pøk] (n, exp) EN: flat buttocks ; flat ass ; flat backside
ก้นย้อย[konyøi] (n) EN: cheeks of the bottom ; heavy bottom ; fat bottom ; sagging buttocks
ตะโพก[taphōk] (n) EN: rump ; hips ; haunches ; buttocks  FR: hanches [fpl] ; fessier [m] ; croupe [f] ; croupion [m] ; postérieur [m]
ตูด[tūt] (n) EN: bottom ; buttocks ; behind ; ass ; butt  FR: derrière [m] ; fesses [fpl] ; cul [m] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BUTTOCK B AH1 T AH0 K
BUTTOCKS B AH1 T AH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
buttock (n) bˈʌtək (b uh1 t @ k)
buttocks (n) bˈʌtəks (b uh1 t @ k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
屁股[pì gu, ㄆㄧˋ ㄍㄨ˙, ] buttocks; bottom; arse; end; butt, #5,595 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] buttocks; thigh, #55,901 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お腰;御腰[おこし, okoshi] (n) (1) (hon) (See 腰・1) buttocks; lower back; waist; hips; (2) (fem) (See 腰巻) kimono underskirt [Add to Longdo]
お尻[おしり, oshiri] (n) arse; ass; bottom; buttocks [Add to Longdo]
お神輿(P);お御輿;御神輿;お神興(iK)[おみこし, omikoshi] (n) (1) (pol) (See 御輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (uk) (See 腰・こし・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P) [Add to Longdo]
ヒップ[hippu] (n) hips; buttocks; backside; (P) [Add to Longdo]
逆産[ぎゃくざん, gyakuzan] (n) baby born feet (or buttocks) first; breech birth [Add to Longdo]
逆児[さかご, sakago] (n) baby born feet (or buttocks) first; breech birth [Add to Longdo]
居処[いど, ido] (n) (1) (arch) one's seat; (2) (arch) buttocks [Add to Longdo]
穴;尻[けつ, ketsu] (n) (1) (col) ass; arse; buttocks; (2) (col) rear; end; (3) (穴 only) acupuncture point [Add to Longdo]
御釜;お釜;御竈[おかま;オカマ, okama ; okama] (n) (1) (pol) (See 釜) pot; (2) volcanic crater; (3) (one's) buttocks; (4) (uk) (col) (often derog.) male homosexual; effeminate man; male transvestite [Add to Longdo]
御輿(P);神輿;神興(iK)[みこし, mikoshi] (n) (1) (esp. 神輿) (See お神輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (hon) (esp. 御輿) (See 輿) palanquin; (3) (uk) (See 腰・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  buttock
      n 1: either of the two large fleshy masses of muscular tissue
           that form the human rump [syn: {buttock}, {cheek}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top