ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bucolic

B Y UW0 K AA1 L IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bucolic-, *bucolic*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bucolicadj. เกี่ยวกับคนเลี้ยงแกะ,บ้านนอก
bucolicaladj. เกี่ยวกับคนเลี้ยงแกะ,บ้านนอก

English-Thai: Nontri Dictionary
bucolic(adj) เกี่ยวกับคนบ้านนอก,เกี่ยวกับคนเลี้ยงสัตว์
bucolic(n) ลูกทุ่ง,บ้านนอก,ชาวไร่ชาวนา,เพลงลูกทุ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bucolic; pastoralบทร้อยกรองท้องทุ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
BUCOLIC B Y UW0 K AA1 L IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bucolic (j) bjˈuːkˈɒlɪk (b y uu1 k o1 l i k)
bucolics (n) bjˈuːkˈɒlɪks (b y uu1 k o1 l i k s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bucolic
   adj 1: (used with regard to idealized country life) idyllically
       rustic; "a country life of arcadian contentment"; "a
       pleasant bucolic scene"; "charming in its pastoral
       setting"; "rustic tranquility" [syn: {arcadian},
       {bucolic}, {pastoral}]
   2: relating to shepherds or herdsmen or devoted to raising sheep
     or cattle; "pastoral seminomadic people"; "pastoral land"; "a
     pastoral economy" [syn: {bucolic}, {pastoral}]
   n 1: a country person [syn: {peasant}, {provincial}, {bucolic}]
   2: a short poem descriptive of rural or pastoral life [syn:
     {eclogue}, {bucolic}, {idyll}, {idyl}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top