ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brutalize

B R UW1 T AH0 L AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brutalize-, *brutalize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brutalize(vt) ทำสิ่งที่โหดร้าย, Syn. barbarize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brutalize(บรู'ทัลไลซ) {brutalized,brutalizing,brutalizes} vt. กระทำการทารุณโหดร้าย, See also: brutalization n.

CMU English Pronouncing Dictionary
BRUTALIZE B R UW1 T AH0 L AY2 Z
BRUTALIZED B R UW1 T AH0 L AY2 Z D
BRUTALIZES B R UW1 T AH0 L AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brutalize (v) brˈuːtəlaɪz (b r uu1 t @ l ai z)
brutalized (v) brˈuːtəlaɪzd (b r uu1 t @ l ai z d)
brutalizes (v) brˈuːtəlaɪzɪz (b r uu1 t @ l ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brutalize
   v 1: treat brutally [syn: {brutalize}, {brutalise}]
   2: make brutal, unfeeling, or inhuman; "Life in the camps had
     brutalized him" [syn: {brutalize}, {brutalise}, {animalize},
     {animalise}]
   3: become brutal or insensitive and unfeeling [syn: {brutalize},
     {brutalise}, {animalize}, {animalise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top