ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

briar

B R AY1 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -briar-, *briar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
briar(n) พุ่มไม้มีหนามเช่น กุหลาบป่า, Syn. brier

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
briar(ไบร'อะ) n. ดูbrier

English-Thai: Nontri Dictionary
briar(n) ไม้หนาม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Operation Black briar started as an NEAT surveillance program.ปฏิบัติการแบล็ก ไบรอาร์มันเกิดขึ้นเป็นโปรแกรมสะกดรอยที่สมบูรณ์แบบ The Bourne Ultimatum (2007)
If Black briar goes south, we'll roll it up, hang it around her neck and start over.ถ้าหากแบล็ก ไบรอาร์ถูกเปิดโปง เราก็จะม้วนเก็บมัน โยนไปแขวนไว้ที่เธอ แล้วเราก็จะเริ่มใหม่ The Bourne Ultimatum (2007)
Dr. Albert Hirsch, the alleged mastermind of Black briar program and CIA Deputy Director Noah Vosen, the program's operational chief.ดร.อัลเบิร์ต เฮิร์ช ผู้เป็นหัวคิดหลักของโครงการแบล็คไบรอา และโนอาห์ โวเซ่น ผู้แทนผอ.ซีไอเอและหัวหน้าการปฏิบัติการของโครงการ The Bourne Ultimatum (2007)
Meanwhile, mystery surrounds the fate of David Webb, also known as Jason Bourne, the source behind the exposure of the Black briar program.ขณะเดียวกัน ก็มีความลึกลับเกี่ยวกับเดวิด เว็บ หรือรู้จักกันในชื่อ เจสัน บอร์น ผู้เป็นแหล่งข่าวเบื้องหลังการเปิดโปงโครงการนี้ The Bourne Ultimatum (2007)
He ain't out of the briar patch yet!ไปไอ้หนุ่ม! มันยังไม่โดนเฉือนเว้ย Shoot 'Em Up (2007)
Sarabeth briar has got a facial lac, but she will only let you touch her.ซาร่าเบ็ท ไบอร์ รอยแผลที่หน้า แต่เธอจะให้แค่คุณจับหน้าเธอ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Karev, is Michael Briar ready for his ex lap?Fine. Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
I'm having a really difficult time hearing anything you have to say today... because your hair looks like a briar patch.เพราะผมนาย ดูเหมือนพุ่มไม้ ฉันนึกว่าจะมี ตัวการ์ตูนดิสนีย์ Journey to Regionals (2010)
His father is a lead researcher at Smiht Briar pharmaceuticals.พ่อของเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยของ บริษัทสมิทธ์แอนด์ไบรอาร์ Head Case (2011)
There's a deed under his name-- residence, 7 Briar Hill.นี่เป็นโฉนด ใต้ชื่อของเขา เป็นที่อยู่ 7 เบรียร ฮิลล์ Fire/Ice (2012)
7 Briar Hill?7 เบรียร ฮิลล์ Fire/Ice (2012)
The last time Bourne came back, he exposed the Black Briar program.คราวก่อนที่บอร์นกลับมา เขาเปิดโปงโครงการแบล็คไบรอาร์ Jason Bourne (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
BRIAR B R AY1 ER0
BRIARCLIFF B R AY1 R K L IH2 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
briar (n) brˈaɪər (b r ai1 @ r)
briars (n) brˈaɪəz (b r ai1 @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荆棘[jīng jí, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˊ, / ] briar; blackberry vine, #24,859 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いばら姫;茨姫[いばらひめ, ibarahime] (n) Sleeping Beauty; Thorn Princess; Briar Rose [Add to Longdo]
ブライヤー;ブライアー[buraiya-; buraia-] (n) brier (Erica arborea); briar [Add to Longdo]
茨;荊;棘[いばら;イバラ, ibara ; ibara] (n) (1) thorny shrub; (2) (often written 薔薇) wild rose; briar; (3) thorn; (4) (architectural) cusp [Add to Longdo]
荊棘[けいきょく;ばら, keikyoku ; bara] (n) (1) wild rose; bramble; (2) briar patch; (3) thorn (used figuratively as an obstacle or source of difficulty) [Add to Longdo]
棘;荊棘[おどろ, odoro] (adj-na,n) briars; thicket; the bush [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 briar
   n 1: Eurasian rose with prickly stems and fragrant leaves and
      bright pink flowers followed by scarlet hips [syn:
      {sweetbrier}, {sweetbriar}, {brier}, {briar}, {eglantine},
      {Rosa eglanteria}]
   2: a very prickly woody vine of the eastern United States
     growing in tangled masses having tough round stems with shiny
     leathery leaves and small greenish flowers followed by
     clusters of inedible shiny black berries [syn: {bullbrier},
     {greenbrier}, {catbrier}, {horse brier}, {horse-brier},
     {brier}, {briar}, {Smilax rotundifolia}]
   3: evergreen treelike Mediterranean shrub having fragrant white
     flowers in large terminal panicles and hard woody roots used
     to make tobacco pipes [syn: {tree heath}, {briar}, {brier},
     {Erica arborea}]
   4: a pipe made from the root (briarroot) of the tree heath [syn:
     {briar}, {briar pipe}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top