ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bog

B AA1 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bog-, *bog*
English-Thai: Longdo Dictionary
bog(n) ห้องส้วม เช่น We called them 'bogs' at school too. I tend to say 'loo' or 'toilet' now., Syn. toilet
bog(n, slang) ห้องส้วม, See also: loo, Syn. toilet

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bog(n) ห้วย, See also: หนองน้ำ, บึง, Syn. marsh
bogy(n) สิ่งที่ทำให้คนเดือดร้อน รำคาญหรือเกรงกลัว
bogey(n) สิ่งที่ทำให้คนเดือดร้อน รำคาญหรือเกรงกลัว, Syn. bugbear
boggy(adj) นิ่ม เปียกเหมือนกับ
bogie(n) ตู้รถไฟ, See also: โบกี้
bogus(adj) ไม่แท้, See also: ปลอม, หลอก, Syn. fake, Ant. bona fide
boggle(vt) ทำให้งุนงง, See also: ทำให้สับสน, Syn. baffle
boggle(vi) รีรอที่จะทำสิ่งหนึ่งเพราะกลัวหรือกังวล
boggle(vt) ทำผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ, See also: ทำให้เสียหาย
bog off(phrv) ไปให้พ้น (คำสแลง), See also: ออกไปเสีย, Syn. push off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bog(บอก) {bogged,bogging,bogs} n. ห้วย,บึง,หนอง vt.,vi. จมลงในโคลน,ติดตม,ติดปลัก,ทำให้จมอยู่ในปลัก -Phr. (bog down ทำให้อยู่ในภาวะที่ลำบาก,ทำให้หยุดชะงัก), See also: bogginess n. ดูbog boggish adj. boggish adj. ดูbog คำที่มีความหมายเหมือนกั
bogey(โบ'กี) n. ปีศาจ,ผี,คนที่น่ากลัว, Syn. bogy, specter
boggle(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอาด,หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ,การลังเลใจ,การบอกปัด,งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle
bogie(โบ'กี) n. ปีศาจ,ผี,คนที่น่ากลัว, Syn. bogy, specter
bogus(โบ'กัส) n. ปลอม,ไม่แท้,เก๊,โกง,กำมะลอ,หลอกลวง, Syn. fake
bogy(โบ'กี) n . ปีศาจ,ผี,สิ่งที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,เครื่องบินลึกลับ, Syn. spirit
disemboguevt. ไหลออก. vi. ทะลักออก,ระบาย., See also: disemboguement n. ดูdisembogue
embogvt. ทำให้อยู่ในโคลน,ทำให้ลำบาก, Syn. trouble
gamboge(แกมโบจฺ') n. รง,รงทอง,สีเหลือง,สีเหลืองอมส้ม., See also: gambogian adj., Syn. cambogia
toboggan(ทะบอก'เกิน) n. แคร่เลื่อนหิมะแคบยาวและแบน. vi. แล่นบนแคร่ดังกล่าว,ตกลงอย่างรวดเร็ว, See also: tobogganer, tobogganist n

English-Thai: Nontri Dictionary
bog(n) บึง,หนอง,ห้วย
bog(vt) ติดปลัก,ติดโคลน,จมปลัก,จมโคลน
bogey(n) ผี,ปีศาจ,ขบวนรถไฟ,ตู้รถไฟ
boggy(adj) เป็นบึง,เป็นที่ลุ่ม,เป็นโคลน
bogus(adj) ปลอม,เก๊,กำมะลอ,ไม่แท้
bogy(n) ผี,ปีศาจ,ขบวนรถไฟ,ตู้รถไฟ
toboggan(n) แคร่เลื่อนหิมะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bog๑. พรุ๒. พืชพรุ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bog forest; forested bogป่าพรุ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bog iron oreสินแร่เหล็กแบบพรุ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bog manganeseแมงกานีสพรุ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
boghead coalถ่านหินบ็อกเฮด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bogus chequeเช็คที่สั่งจ่ายโดยไม่มีเงินในบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bogที่ลุ่มสนุ่น, พรุ, Example: บริเวณที่ลุ่มน้ำขังตลอดปีหรือเกือบตลอดปี มีซากพืชที่ตายแล้วผุพังกลายเป็น พีต(peat) ที่เป็นกรดจัด จับตัวกันในลักษณะหลวม ๆ ทับถมกันหนาบางตามสภาพแวดล้อมที่เกิด บางส่วนลอยอยู่บนผิวน้ำ บางส่วนจมใต้ผิวน้ำ เมื่อเหยียบย่ำจะหยุ่นคล้ายฟองน้ำ พืชพรรณที่ขึ้นในพรุมีหลากหลาย ได้แก่ หญ้า กก เฟริ์น ปาล์มหมาก หวาย เตย รวมทั้งไม้ยืนต้นบางชนิด ดิน อินทรีย์ที่พบในพื้นที่นี้มีปฎิกิริยาเป็นกรดจัด [สิ่งแวดล้อม]
Bog Soilsดินที่ลุ่มสนุ่น, ดินพรุ, Example: ดินที่เกิดในสภาพที่ลุ่มมีน้ำขังตลอดปี หรือเกือบตลอดปี มีสภาพการระบายน้ำเลว บางพื้นที่จะมีอินทรียวัตถุสะสมกันอยู่เป็นชั้นหนา เช่น ดินพีต (peat) และดินมัก (muck) ซึ่งเป็นดินที่มีลักษณะของหน้าตัดดินเกิดขึ้นให้เห็นไม่ค่อยชัดเจน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
this is your standard bog negotiation trial.นี่คือหลักสูตร การอำพรางตัวในยามคับขัน Spies Like Us (1985)
I'd be forced to suspend you headfirst in the Bog of Eternal Stench.เราก็ต้องแขวนแกกลับหัว อยู่ในหนองแห่งความเหม็นไม่มีสิ้นสุด Labyrinth (1986)
The Bog of Stench!หนองแห่งความเหม็น Labyrinth (1986)
You wouldn't be so brave if you'd ever smelled... the Bog of Eternal Stench.เธอน่ะจะไม่กล้าแน่ๆ ... ถ้าเธอเคยได้กลิ่น... บึงแห่งความเน่าเหม็น Labyrinth (1986)
But the worst thing is, if you so much... as put a foot in the Bog of Stench... you'll smell bad for the rest of your life.แต่ที่แย่ที่สุด เธอน่ะ แค่เอาเท้าจุ่มไปในบึงแห่งความเน่าเหม็น กลิ่นเหม็นมันจะติดตัวเธอไปตลอดชีวิตเลย Labyrinth (1986)
- You'll give her that... or I'll tip you straight into the Bog of Eternal Stench... before you can blink.ไม่อย่างนั้น ข้าจะจับเจ้าจุ่มลงไปในบึงแห่งความเน่าเหม็น ก่อนที่เจ้าจะรู้ตัวซะอีก Labyrinth (1986)
The Bog of Eternal Stench!บึงแห่งความเน่าเหม็น Labyrinth (1986)
It doesn't matter what it's like. It's a Bog of Eternal Stench.มันไม่เหมือนอะไรหรอก นี่ล่ะ บึงแห่งความเน่าเหม็นล่ะ Labyrinth (1986)
The Sisters never laid a finger on Andy again... ..and Bogs never walked again.น้องสาวไม่เคยวางนิ้วบนแอนดี้อีกครั้ง ... ..and สวมรอยไม่เคยเดินอีกครั้ง The Shawshank Redemption (1994)
You're old, you're a pervert, you're pretentious, you stink the bog out, your clothes make you look like a cunt.แกแก่ ลามก และผิวเผิน แกทำให้ห้องเหม็น เสื้อผ้าแกทำให้ดูเหมือนอีแก่ Episode #1.5 (2008)
Luminara Unduli may be a Jedi Master, but she has no idea what that bog witch is capable of, no ideaลูมินารา อันดูลิ อาจจะเป็นอาจารย์เจได, แต่นางไม่รู้หรอกว่านางแม่มดนั่น มีความสามารถมากแค่ไหน ไม่รู้เลย Cloak of Darkness (2008)
Don't bog down in detail, Walt.อย่าพูดขัดจังหวะตอนที่ฉันชี้เเจงรายละเอียด วอลท์ Green Light (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bogI understand the general approach, but I'm afraid that I'm getting bogged down in the details.
bogWe were bogged down in a morass of paperwork.
bogYou have an English test tomorrow, so don't get bogged down in your math homework tonight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนอง(n) swamp, See also: bog, mire, fen, reservoir, Syn. แอ่ง, Example: ควายป่ามีนิสัยชอบนอนปลัก ตามหนอง ให้ดินโคลนเคลือบตัว เพื่อป้องกันเหลือบและแมลงมาตอม, Count Unit: หนอง, Thai Definition: แอ่งน้ำ
โบกี้(n) bogie, Example: พอรถจอดในสถานีเขาก็สั่งทหารราบที่อยู่โบกี้หลังติดกันให้รีบกระโดดลงยึดสถานี, Thai Definition: ตู้รถโดยสารของรถไฟ, Notes: (อังกฤษ)
หล่ม(n) mire, See also: bog, quagmire, mudhole, Syn. ปลัก, แอ่ง, คู, แก่ง, Example: รถตกหล่มอยู่นานนับชั่วโมงกว่าจะมีคนมาช่วย, Thai Definition: ที่ลุ่มด้วยโคลน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
โบกี้[bōkī] (n) EN: bogie  FR: bogie = boggie [m]
โบโกตา[Bōkōtā] (n, prop) EN: Bogotá   FR: Bogota
ชะงัก[cha-gnak] (v) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt
ชายเลน[chāilēn] (n, exp) EN: muddy coast ; muddy bank ; wetlands ; bog ; marshland  FR: marécage [m] ; zone humide [f]
จมอยู่กับ[jom yū kap] (v, exp) EN: be bogged down in ; be caught up in ; stuck
กังหันไฟฟ้า[kanghan faifā] (n, exp) EN: turbogenerator
เก๊[kē] (adj) EN: fake ; false ; counterfeit ; spurious ; sham ; bogus ; forged  FR: faux ; factice ; contrefait
หล่ม[lom] (n) EN: mire ; bog ; puddle ; quagmire ; mudhole : morass  FR: bourbier [m] ; fange [f]
หนอง[nøng] (n) EN: swamp; bog ; mire ; fen ; reservoir  FR: marais [m] ; marécage [m] ; étang [m] ; mare [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOG B AA1 G
BOG B AO1 G
BOGS B AA1 G Z
BOGS B AO1 G Z
BOGE B OW1 JH
BOGAN B OW1 G AH0 N
BOGER B OW1 G ER0
BOGEY B OW1 G IY0
BOGIE B UH1 G IY0
BOGAR B AH0 G AA1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bog (v) bˈɒg (b o1 g)
bogs (v) bˈɒgz (b o1 g z)
bogy (n) bˈougiː (b ou1 g ii)
bogey (n) bˈougiː (b ou1 g ii)
boggy (j) bˈɒgiː (b o1 g ii)
bogie (n) bˈougiː (b ou1 g ii)
bogus (j) bˈougəs (b ou1 g @ s)
Bogart (n) bˈougaːt (b ou1 g aa t)
Bognor (n) bˈɒgnər (b o1 g n @ r)
Bogota (n) bˌɒgətˈaː (b o2 g @ t aa1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
波哥大[bō gē dà, ㄅㄛ ㄍㄜ ㄉㄚˋ, ] Bogota (capital of Colombia), #60,951 [Add to Longdo]
茂物[Mào wù, ㄇㄠˋ ㄨˋ, ] Bogor (city in West Java), #75,285 [Add to Longdo]
假的[jiǎ de, ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜ˙, ] bogus; ersatz; fake; mock; phoney [Add to Longdo]
伪朝[wěi cháo, ㄨㄟˇ ㄔㄠˊ, / ] bogus dynasty; pretender [Add to Longdo]
博格多[Bó gé duō, ㄅㄛˊ ㄍㄜˊ ㄉㄨㄛ, ] Bogdo, last Khan of Mongolia [Add to Longdo]
博格达山脉[Bó gé dá shān mài, ㄅㄛˊ ㄍㄜˊ ㄉㄚˊ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, / ] Bogda Mountain range in Tianshan mountains [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Ellbogen(n) |der, pl. Ellbogen| ข้อศอก
die Ellbogen einsetzen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, Syn. die Ellbogen gebrauchen
die Ellbogen gebrauchen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, Syn. die Ellbogen einsetzen
Fragebogen(n) |der, pl. Fragebögen| แบบสอบถาม เช่น Hallo, ich suche eine Software, mit der ich auf einfache Art und Weise Fragebögen erstellen kann., Syn. der Fragenkatalog

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bogen {m} | Bögen {pl}arc | arcs [Add to Longdo]
Bogen {m}arch [Add to Longdo]
Bogen {m} | Bögen {pl}bow | bows [Add to Longdo]
Bogen {m}crescent; crescent-shaped object [Add to Longdo]
Bogenansatz {m} [arch.]spring of an arch; springing of an arch [Add to Longdo]
Bogenelastizität {f}arc elasticity [Add to Longdo]
Bogenentladungsröhre {f}arc discharge tube [Add to Longdo]
Bogenfenster {n}arched window [Add to Longdo]
Bogengang {m}arcade [Add to Longdo]
Bogengang {m}archway [Add to Longdo]
Bogengang {m}; Säulengang {m}arcade [Add to Longdo]
Bogengrad {n} (Winkelmaß)degree (angular measure) [Add to Longdo]
Bogenhöhe {f}arch rise; arc height [Add to Longdo]
Bogenkante {f}; Feston {n}scallop-edge; scallop [Add to Longdo]
Bogenlänge {f} [math.]arc length [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おちょぼ口[おちょぼぐち, ochoboguchi] (n) puckered-up mouth; button of a mouth [Add to Longdo]
がぼがぼ[gabogabo] (adj-f) squelching [Add to Longdo]
ごぼごぼ[gobogobo] (adv) (on-mim) sound of gushing water [Add to Longdo]
たこつぼ型心筋症[たこつぼがたしんきんしょう, takotsubogatashinkinshou] (n) (See たこつぼ心筋症) takotsubo cardiomyopathy [Add to Longdo]
とんぼ返り;蜻蛉返り;トンボ返り[とんぼがえり(とんぼ返り;蜻蛉返り);トンボがえり(トンボ返り), tonbogaeri ( tonbo kaeri ; tonbo kaeri ); tonbo gaeri ( tonbo kaeri )] (n,vs) (1) somersault; (2) returning from a destination right after arriving there; non-stop round trip; round trip without an overnight stop; (3) abrupt change of direction [Add to Longdo]
アボカド;アボガド[abokado ; abogado] (n) avocado [Add to Longdo]
アボガドロの法則[アボガドロのほうそく, abogadoro nohousoku] (n) Avogadro's law [Add to Longdo]
アボガドロ数[アボガドロすう, abogadoro suu] (n) (obs) (See アボガドロ定数) Avogadro's number; Avogadro's constant [Add to Longdo]
アボガドロ定数[アボガドロていすう, abogadoro teisuu] (n) Avogadro's constant; Avogadro's number [Add to Longdo]
インチキ(P);いんちき[inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆみ, yumi] Bogen, Bogenschiessen [Add to Longdo]
弧状[こじょう, kojou] bogenfoermig [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bog
   n 1: wet spongy ground of decomposing vegetation; has poorer
      drainage than a swamp; soil is unfit for cultivation but
      can be cut and dried and used for fuel [syn: {bog}, {peat
      bog}]
   v 1: cause to slow down or get stuck; "The vote would bog down
      the house" [syn: {bog down}, {bog}]
   2: get stuck while doing something; "She bogged down many times
     while she wrote her dissertation" [syn: {bog down}, {bog}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top