ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bobbi

B AA1 B IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bobbi-, *bobbi*
Possible hiragana form: ぼっび
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bobbin(n) กระสวยด้าย, See also: หลอดด้าย, Syn. spool, spindle
bobbie hat and scarf(sl) หัวเราะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bobbinn. หลอดด้าย,กระสวย,หลอดสายไฟ,โครงสายม้วน
bobbish(บอบ'บิช) adj. มีจิตใจที่เร่าร้อน,ฮึกเหิม

English-Thai: Nontri Dictionary
bobbin(n) หลอดด้าย,กระสวย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระสวย(n) shuttle, See also: bobbin, spindle, Thai Definition: เครื่องบรรจุด้ายสำหรับทอผ้าหรือเย็บผ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระสวย[krasūay] (n) EN: bobbin ; reel ; spindle ; shuttle  FR: navette [f]
กรอด้าย[krø dāi] (v, exp) EN: wind a bobbin ; reel yarn
กรอกระสวย[krø krasūay] (v, exp) EN: wind a bobbin
นอร์แบร์โต บ็อบบิโอ[Nøbaētō Bǿpbiō] (n, prop) EN: Norberto Bobbio  FR: Norberto Bobbio

CMU English Pronouncing Dictionary
BOBBI B AA1 B IY0
BOBBIE B AA1 B IY0
BOBBIN B AA1 B AH0 N
BOBBING B AA1 B IH0 NG
BOBBITT B AA1 B IH0 T
BOBBITTS B AA1 B IH0 T S
BOBBINGER B AA1 B IH0 NG ER0
BOBBITT'S B AA1 B IH0 T S
BOBBINGER'S B AA1 B IH0 NG ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bobbin (n) bˈɒbɪn (b o1 b i n)
bobbies (n) bˈɒbɪz (b o1 b i z)
bobbing (v) bˈɒbɪŋ (b o1 b i ng)
bobbins (n) bˈɒbɪnz (b o1 b i n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コイルボビン[koirubobin] (n) coil bobbin [Add to Longdo]
ボビン[bobin] (n) bobbin [Add to Longdo]
ボビンレース[bobinre-su] (n) bobbin lace [Add to Longdo]
浮き沈み[うきしずみ, ukishizumi] (n,vs) bobbing up and down; rising and falling; ebbing and flowing [Add to Longdo]
木管[もっかん, mokkan] (n) woodwind; wooden pipe; bobbin [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top