ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blessings

B L EH1 S IH0 NG Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blessings-, *blessings*, blessing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I understood the obligation the Lord spoke of to share one's blessings with those less fortunate.ผมเข้าในภาระพระวาจาของพระเป็นเจ้า ในการแบ่งปันความรักให้ผู้ที่ด้อยกว่า Don Juan DeMarco (1994)
May the blessings of Elves and Men and all Free Folk go with you.ขอให้พรอันประเสริฐของเอลฟ์, มนุษย์ และปุถุชนทั้งหลายจงสถิตย์อยู่กับพวกท่าน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Blessings won't do you any good when you're hungry.การขอพรคงไม่ทำให้อะไรดีขึ้น ถ้าพวกเธอรู้สึกหิวขึ้นมา Love So Divine (2004)
Then, we'll accept the blessings of the people as we ride through the streets.เมื่อ พวกเราได้รับการยอมรับการแสดงความยินดีจาก ประชาชนเมื่อพวกเราอยู่บนถนน Episode #1.3 (2006)
I represent all the officials to send our blessings and congratulations.หม่อมฉันเป็นตัวแทนถวายพระพรและแสดงความยินดีเพคะ Episode #1.3 (2006)
blessings of god one "chutki sindur"การให้พรของพระเจ้า คุณค่าของ"ชุตกี ผู้ทำบาป" Om Shanti Om (2007)
blessings of god one "chutki sindur"การให้พรของพระเจ้า คุณค่าของ"ชุตกี ผู้ทำบาป" Om Shanti Om (2007)
Now i request dolly to light the dia, and take blessings from her.เชิญดอลลี่ไปยังแสงสว่างด้านใน และรอรับพรจากเธอ Om Shanti Om (2007)
Blessings of god one "chutki sindur" suhagan's crown... one "chutki sindur"คุณค่าของ "สินทูร"คือพรของพระผู้เป็นเจ้า มงกุฏของซูฮากาน... เพื่อคุณค่าของ"สินทูร" Om Shanti Om (2007)
Blessings of god one "chutki sindur" suhagan's crown... one "chutki sindur"คุณค่าของ "สินทูร"คือพรของพระผู้เป็นเจ้า มงกุฏของซูฮากาน... เพื่อคุณค่าของ"สินทูร" Om Shanti Om (2007)
May the peace and blessings and glory of God, the Almighty, be upon you.ขอให้ความสงบ คำอวยพร_BAR_ อันรุ่งโรจน์ของพระองค์อยู่กับท่าน Rendition (2007)
They're the blessings of our eldersพวกเขาคือการให้พรของคนแก่เฒ่า Like Stars on Earth (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาศิรพจน์(n) blessings, See also: greetings, compliment, Syn. อาศิรพาท, อาศิรวจนะ, อาศิรวาท, อาเศียรพจน์, อาเศียรพาท, อาเศียรวจนะ, อาเศียรวาท, คำอวยพร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จตุรพร[jaturaphøn] (n) EN: the Four Blessings of life
จตุรพิธพร[jaturaphitphøn] (n) EN: the Four Blessings of life

CMU English Pronouncing Dictionary
BLESSINGS B L EH1 S IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blessings (n) blˈɛsɪŋz (b l e1 s i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
祝福[zhù fú, ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ, ] blessings; wish well, #2,045 [Add to Longdo]
[réng, ㄖㄥˊ, ] blessings, #90,033 [Add to Longdo]
降福[jiàng fú, ㄐㄧㄤˋ ㄈㄨˊ, ] blessings from heaven [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼓腹撃壌[こふくげきじょう, kofukugekijou] (n,vs) (people) sing the praises (enjoy the blessings) of peace [Add to Longdo]
高恩[こうおん, kouon] (n) great benevolence or blessings [Add to Longdo]
聖恩[せいおん, seion] (n) imperial blessings or favor (favour) [Add to Longdo]
天恩[てんおん, ten'on] (n) blessings of heaven; favour of emperor; favor of emperor; divination's luckiest day; blessings of nature [Add to Longdo]
冥加に余る[みょうがにあまる, myouganiamaru] (exp,v5r) to receive too many blessings; to be excessively favoured; to be too good for [Add to Longdo]
余沢[よたく, yotaku] (n) blessings; benefits (of modern civilization, civilisation) [Add to Longdo]
利生[りしょう, rishou] (n) (obsc) {Buddh} blessings bestowed by the Buddha on all living creatures [Add to Longdo]
両手に花[りょうてにはな, ryoutenihana] (n) two blessings at once; flanked by two beautiful women [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top