ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blandishment

B L AE1 N D IH0 SH M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blandishment-, *blandishment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blandishment(n) การประจบเอาใจ, Syn. flattery
blandishments(n) สิ่งที่ทำหรือพูดเอาใจเพื่อให้ทำบางสิ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
blandishment(n) คำป้อยอ,คำยกยอ,คำประจบสอพลอ

CMU English Pronouncing Dictionary
BLANDISHMENT B L AE1 N D IH0 SH M AH0 N T
BLANDISHMENTS B L AE1 N D IH0 SH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blandishment (n) blˈændɪʃmənt (b l a1 n d i sh m @ n t)
blandishments (n) blˈændɪʃmənts (b l a1 n d i sh m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmeichelei {f} | Schmeicheleien {pl}; schmeichelhafte Worteblandishment | blandishments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blandishment
   n 1: flattery intended to persuade [syn: {blandishment},
      {cajolery}, {palaver}]
   2: the act of urging by means of teasing or flattery [syn:
     {blandishment}, {wheedling}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top