ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

biweekly

B AY0 W IY1 K L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biweekly-, *biweekly*, biweek
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
biweekly(n) รายปักษ์, Syn. fortnightly, semiweekly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
biweekly(ไบวีค'ลี่) adj.,adv.,ทุกสองอาทิตย์,อาทิตย์ละสองครั้ง n. สิ่งตีพิมพ์ที่ออกทุก 2 อาทิตย์

English-Thai: Nontri Dictionary
biweekly(adj) สัปดาห์ละสองครั้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายปักษ์(adj) fortnightly, See also: biweekly, half-monthly, Example: สำนักพิมพ์นี้มีหนังสือรายเดือน รายปักษ์ รายสัปดาห์รวมทั้งพ็อคเก้ทบุ๊คอยู่ในเครือหลายเล่ม

CMU English Pronouncing Dictionary
BIWEEKLY B AY0 W IY1 K L IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halbmonatsschrift {f} | Halbmonatsschriften {pl}biweekly | biweeklies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 biweekly
   adv 1: twice a week; "he called home semiweekly" [syn:
       {semiweekly}, {biweekly}]
   2: every two weeks; "he visited his cousins fortnightly" [syn:
     {fortnightly}, {biweekly}]
   adj 1: occurring every two weeks [syn: {fortnightly},
       {biweekly}]
   2: occurring twice a week [syn: {semiweekly}, {biweekly}]
   n 1: a periodical that is published twice a week or every two
      weeks (either 104 or 26 issues per year)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top