ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beeper

B IY1 P ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beeper-, *beeper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beeper(n) เครื่องวิทยุติดตามตัว, See also: เครื่องเพจเจอร์, Syn. bleeper, pager

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beeper๑. ตัวทำเสียงเตือน๒. วิทยุเรียกตัว, วิทยุตามตัว [มีความหมายเหมือนกับ pager] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beeperIs this beeper yours?

CMU English Pronouncing Dictionary
BEEPER B IY1 P ER0
BEEPERS B IY1 P ER0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポケベル[pokeberu] (n) (abbr) pocket bell; pager; beeper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beeper
   n 1: an electronic device that generates a series of beeps when
      the person carrying it is being paged [syn: {beeper},
      {pager}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top