ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bebe

B IY1 B IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bebe-, *bebe*
Possible hiragana form: べべ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's why it was so clean when Bebe stole it.นั่นอธิบายว่าทำไมมันถึงสะอาดนักตอนที่เบเบ้ขโมยมัน The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Guess what, uh, kind of pick Bebe said Gino uses.ให้ทายว่า เอ่อ เบเบ้บอกว่าจีโน่ใช้อะไรเป็นปิ๊ก The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Lucas used to he'll bebe so sweet.เคเลบ ลูคัสเคยเป็น คนที่อ่อนหวาน Kingdom of the Blind (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ก[dek] (n) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl  FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
เด็กอ่อน[dek-øn] (n) EN: new-born baby ; baby ; infant  FR: bébé [m] ; nourisson [m]
เด็กทารก[dek thārok] (n) EN: infant  FR: bébé [m] ; nourrisson [m] ; enfant en bas âge [m]
ด้วงมะพร้าว[duang maphrāo] (n) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle  FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
ให้ผลดี[hai phon dī] (v, exp) EN: be fruitful ; be bebeficial
ขี้แย[khīyaē] (adj) EN: whining ; tearful ; weepy ; being a cry-baby  FR: pleurnicheur (fam.) ; qui gémit ; qui se lamente ; bébé pleureur
เครื่องมือกระจุกกระจิก[khreūangmeū krajuk-krajik] (n, exp) EN: gadget  FR: gadget [m] ; bebelle = bébelle [f] (Québ.)
ลูกแมวน้ำ[lūk maēonām] (n, exp) FR: bébé phoque [m] ; blanchon [m] (Québ.)
ลูกอ่อน[lūk øn] (n) EN: baby ; infant  FR: bébé [m] ; nouveau-né [m] ; nourisson [m]
อ้อน[øn] (v) EN: cry like a baby ; weep and sniffle ; wail and wine ; blubber  FR: pleurnicher ; pleurer comme un bébé

CMU English Pronouncing Dictionary
BEBE B IY1 B IY0
BEBEE B EH1 B IY0
BEBER B IY1 B ER0
BEBE'S B IY1 B IY0 Z
BEBEAR B AH0 B IH1 R
BEBEAU B IH0 B OW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bebear (n) bˈiːbɛəʳr (b ii1 b e@ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beben | bebend | bebt | bebteto quake; to tremor | quaking | quakes | quaked [Add to Longdo]
bebend; furchtsam; zitternd; zittrig {adj}tremulous [Add to Longdo]
bebendquaky [Add to Longdo]
bebend {adv}quiveringly [Add to Longdo]
bebend {adv}tremulously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベベルギヤ[beberugiya] (n) bevel gear [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top