ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beadle

B IY1 D AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beadle-, *beadle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beadle(n) ผู้นำพิธีในโบสถ์ของยิว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beadle(บีด'เดิล) n. ผู้นำพิธีการ,ผู้ถือคทาพิธี,นักการ (เช่นในศาล) ,ผู้ช่วยพระทำพิธี

English-Thai: Nontri Dictionary
beadle(n) ผู้ช่วยพระทำพิธี

CMU English Pronouncing Dictionary
BEADLE B IY1 D AH0 L
BEADLES B IY1 D AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beadle (n) bˈiːdl (b ii1 d l)
beadles (n) bˈiːdlz (b ii1 d l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kirchendiener {m} | Kirchendiener {pl}beadle | beadles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beadle
   n 1: a minor parish official who serves a ceremonial function
   2: United States biologist who discovered how hereditary
     characteristics are transmitted by genes (1903-1989) [syn:
     {Beadle}, {George Beadle}, {George Wells Beadle}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top