ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bated

B EY1 T IH0 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bated-, *bated*, bat, bate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bated(adj) ซึ่งน้อยลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unabated(อันอะเบ'ทิด) adj. ไม่ลดน้อยลง,ไม่อ่อนลง
unbated(อันเบ'ทิด) adj. ไม่ลดน้อยลง,ไม่ทื่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผ่ว[phaeo] (adj) EN: sof ; light ; bated ; gentle  FR: léger

CMU English Pronouncing Dictionary
BATED B EY1 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bated (v) bˈɛɪtɪd (b ei1 t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
亢進;昂進;高進[こうしん, koushin] (n,vs) rising; exacerbated; exasperated; accelerated; aggravated [Add to Longdo]
屏息;閉息[へいそく, heisoku] (n,vs) bated breath; being cowed into silence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bated
      adj 1: diminished or moderated; "our bated enthusiasm"; "his
             bated hopes"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top