ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barb

B AA1 R B   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barb-, *barb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barb(n) เงี่ยงปลา, See also: หนามเบ็ด, ลวดหนาม, หนวด, เงี่ยง, Syn. arrow, thorn, spike
barb(vt) ติดสิ่งมีคม, See also: ติดหนาม
barbed(adj) (ตะขอหรือลูกศร) ที่มีเงี่ยงโค้งออก, See also: ตะขอหรือลูกศร ที่มีลวดโค้งออก, Syn. spiked, hooked, Ant. blunt
barber(n) ช่างตัดผม, Syn. hairdresser
barbie(n) บาร์บีคิว, See also: การย่างอาหารใช้เหล็กเสียบเนื้อสัตว์, Syn. barbecue
barbell(n) ด้ามโลหะยาวที่มีแท่งน้ำหนักที่ปลายทั้ง2ข้าง
barbaric(adj) ป่าเถื่อน, See also: ป่าเถื่อน, ไม่มีวัฒนธรรม, Syn. uncivilized, Ant. civilized
barbecue(n) การย่างอาหารโดยใช้เหล็กเสียบเนื้อสัตว์, See also: บาร์บีคิว, Syn. barbeque, barbie
barbecue(n) เนื้อย่าง, See also: หมูหรือวัวที่ย่างทั้งตัว
barbecue(vt) ย่างเนื้อ, See also: หัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barb(บาร์บ) n. เงี่ยง,ขวากหนาม,ส่วนแหลม vt. ติดตั้งส่วนที่เป็นหนาม
barbarian(บาร์บาร์'เรียน) adj.,n. (คน) เถื่อน,หยาบคาย,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: barbarianism n. ดูbarbarian, Syn. savage
barbaric(บาร์บาร์'ริค) adj. เถื่อน,อนารยะ,ป่าเถื่อน,ทารุณ,หยาบคาย, Syn. barbarous
barbarity(บาร์แบร์'ริที) n. ความโหดร้าย,การกระทำที่โหดร้าย,ความทารุณ,ความหยาบ, Syn. savagery
barbecue(บาร์'บิคิว) n. งานรื่นเริงกลางแจ้งที่มีการย่างเนื้อกินกัน,หมูหรือวัวที่ย่างทั้งตัว,ตะแกรงย่าง,เนื้อย่าง vt. ย่าง (เนื้อ) ,ใช้ง่ามเหล็กเสียบย่าง
barbell(บาร์'เบล) n. เครื่องยกน้ำหนักที่มีจานน้ำหนักทั้งสองข้างคานเหล็ก
barber(บาร์'เบอร์) {barbered,barbering,barbers} n. ช่างตัดผม,ช่างโกนหนวดเครา,กัลบก,คนที่พูดมาก vt. ตัดหรือโกนหนวดเครา
barber's shopn. ร้านตัดผม
barbershopn. ร้านตัดผม
lineated barbetn. นกโพระดก

English-Thai: Nontri Dictionary
barb(n) เงี่ยง,เหล็กปลายแหลม,ลวดหนาม,ขวากหนาม
barb(vt) ติดเหล็กแหลม
barbarian(n) คนป่า,คนเถื่อน,อนารยชน
barbaric(adj) เถื่อน,ป่าเถื่อน,ทารุณ
barbarism(n) ความป่าเถื่อน
barbarity(n) ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความทารุณ
barbarous(adj) ป่าเถื่อน,โหดร้าย,ดุร้าย,ทารุณ
barbecue(n) เนื้อย่าง
barber(vt) ตัดผม,โกนหนวด
rhubarb(n) ผักชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
barbขนรูปตะขอ, หนามรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
barbarian artศิลปะอนารยชน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
barbateมีขนแผง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
barbedมีขนรูปตะขอ, มีหนามรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
barbed drainage patternแบบรูปทางน้ำย้อนแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
barbellateมีขนบางรูปตะขอ, มีหนามบางรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
barbellulateมีขนละเอียดรูปตะขอ, มีหนามละเอียดรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Barbizon schoolสกุลศิลปะบาร์บิซง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
barbotineการแต่งลายนูนดินเหลว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barbed Broachedเครื่องมือขยายคลองรากฟัน [การแพทย์]
Barbersช่างตัดผม [TU Subject Heading]
Barbie dollsตุ๊กตาบาร์บี้ [TU Subject Heading]
Barbitalบาร์บิทาล,บาร์บิตอล [การแพทย์]
Barbiturate Poisoningพิษจากบาร์บิทุเรต [การแพทย์]
Barbituratesบาร์บิตุเรต;ยานอนหลับ;ยาสลบ;บาร์บิจูเรท;บาบิทูเรต;บาร์บิทูเรท;สารพวกบาร์บิทูเรทส์;บาร์บิทูเรต;บาร์บิทูเรท;บาร์บิตุเรต,ยา [การแพทย์]
Barbiturates, Long-Actingยาบาร์บิทุเรตพวกออกฤทธิ์นาน,บาร์บิทูเรตที่ออกฤทธิ์ยาว [การแพทย์]
Barbiturates, Moderatelyบาร์บิทูเรตที่ออกฤทธิ์ปานกลาง [การแพทย์]
Barbiturates, Short-Actingบาร์บิทูเรตที่ออกฤทธิ์สั้น [การแพทย์]
Barbituric Acidกรดบาร์บิทูริก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
barbA barber is a man who shaves and cuts men's hair.
barbBarbara's success is beyond question.
barbGo to the barber.
barbGo to the barber's to have your hair cut.
barbHe seldom, if ever, goes to the barber's.
barbHow about holding a barbecue party next Sunday?
barbHow did Barbara do on her driver's test yesterday?
barbI go to the barber's once a month.
barbI had my hair cut at a barber's shop.
barbI had my hair cut at the barber's.
barbI had my hair cut at the barber shop yesterday.
barbI have been to the barber's.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างตัดผม(n) hairdresser, See also: barber
ช่างตัดผม(n) barber, See also: hairdresser, Syn. ช่างทำผม, Example: ช่างตัดผมเอามีดทื่อๆ โกนหนวดให้ฉัน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีอาชีพการตัดผม
ช่างทำผม(n) hairdresser, See also: barber, Syn. ช่างตัดผม, Example: ช่างทำผมคนนี้มีลูกค้าประจำเยอะ, Count Unit: คน
ร้านตัดผม(n) barber's, See also: barbershop, Example: เขาชวนให้ผมพาไปร้านตัดผมที่มีคุณภาพที่สุดในละแวกนี้, Count Unit: ร้าน
เงี่ยง(n) barb, See also: hook, Example: คุณควรรู้จักการทำฉมวกติดเงี่ยงไว้ตอนปลายเพื่อช่วยมิให้ปลายหลุดไป, Count Unit: เงี่ยง, Thai Definition: แง่ของสิ่งของบางอย่าง มีรูปหยักตอนปลายเช่นเบ็ดหรือลูกศร
ป่าเถื่อน(adj) barbarous, See also: savage, uncivilized, brutal, Example: พวกนี้ไม่ใช่แขกขาวเหมือนก่อนอีกแล้ว กลายเป็นนักก่อการร้ายเหี้ยมโหดป่าเถื่อน, Thai Definition: โหดร้ายอย่างผู้ไร้อารยธรรม, ไม่เจริญ
มิลักขะ(n) barbarian, See also: aborigine, Syn. มิลักขู, คนป่าเถื่อน, คนเถื่อน, คนป่า, มิลักข, คนดอย, Example: ชาวเขา ชาวดอยถือเป็นมิลักขะเพราะล้าหลัง มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่แปลกประหลาด, Count Unit: คน, Thai Definition: คนโง่ที่ไม่รู้อะไร, Notes: (บาลี)
มิลักขะ(n) barbarian, See also: aborigine, Syn. มิลักขู, คนป่าเถื่อน, คนเถื่อน, คนป่า, มิลักข, คนดอย, Example: ชาวเขา ชาวดอยถือเป็นมิลักขะเพราะล้าหลัง มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่แปลกประหลาด, Count Unit: คน, Thai Definition: คนโง่ที่ไม่รู้อะไร, Notes: (บาลี)
ลวดหนาม(n) barbed wire, See also: barbwire, Example: โรงงานนรกแห่งนี้ได้สร้างกำแพงปูนซีเมนต์สูงท่วมหัว และตรึงส่วนบนขอบรั้วด้วยลวดหนามที่แหลมคม เพื่อป้องกันการหลบหนีของคนงาน, Count Unit: เส้น, Thai Definition: ลวดที่ขมวดเป็นปมเป็นระยะๆ แต่ละปมมีปลายแหลมคม ใช้ทำรั้วหรือเครื่องกีดขวาง
หมูหัน(n) barbecued suckling-pig, Example: ตามปกติเขาก็ไม่ยอมกินหมูหันอยู่แล้วเพราะสงสารหมูตัวเล็กๆ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ลูกหมูย่างทั้งตัว โดยวิธีหันตัวหมูไปรอบตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาร์บี้[Bābī] (tm) EN: Barbie  FR: Barbie
บ้าย[bāi] (v) EN: smear ; daub  FR: barbouiller ; souiller
เบ็ด[bet] (n) EN: fishhook ; hook ; barbed hook  FR: hameçon [m]
ชโลม[chalōm] (v) EN: anoint ; bathe ; besmear  FR: oindre ; enduire ; barbouiller
ช่างตัดผม[chang tat phom] (n) EN: hairdresser ; barber  FR: coiffeur [m] ; coiffeuse [f] ; barbier [m] (vx) ; friseur [m] (r.)
ช่างทำผม[chang tham phom] (n) EN: hairdresser ; barber ; hairstylist  FR: coiffeur [m]
ช่อมาลี[chǿmālī] (n) EN: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.   FR: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.
เก้าอี้ตัดผม[kao-ī tat phom] (n, exp) EN: barber's chair
คนดง[khondong] (n) EN: barbarian
เครา[khrao] (n) EN: beard  FR: barbe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BARB B AA1 R B
BARBY B AA1 R B IY0
BARBE B AA1 R B
BARBS B AA1 R B Z
BARBO B AA1 R B OW0
BARBA B AA1 R B AH0
BARBER B AA1 R B ER0
BARB'S B AA1 R B Z
BARBEE B AA1 R B IY1
BARBIE B AA1 R B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barb (n) bˈaːb (b aa1 b)
barbs (n) bˈaːbz (b aa1 b z)
barbed (j) bˈaːbd (b aa1 b d)
barbel (n) bˈaːbl (b aa1 b l)
barber (n) bˈaːbər (b aa1 b @ r)
Barbara (n) bˈaːbrə (b aa1 b r @)
barbels (n) bˈaːblz (b aa1 b l z)
barbers (n) bˈaːbəz (b aa1 b @ z)
Barbados (n) bˈaːbˈɛɪdəs (b aa1 b ei1 d @ s)
barbaric (j) bˈaːbˈærɪk (b aa1 b a1 r i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mán, ㄇㄢˊ, / ] barbarian; bullying; very; quite; rough; reckless, #3,556 [Add to Longdo]
烧烤[shāo kǎo, ㄕㄠ ㄎㄠˇ, / ] barbecue; roast, #8,388 [Add to Longdo]
野蛮[yě mán, ㄧㄝˇ ㄇㄢˊ, / ] barbarous; uncivilized, #11,448 [Add to Longdo]
烤肉[kǎo ròu, ㄎㄠˇ ㄖㄡˋ, ] barbecue (lit. roast meat), #13,074 [Add to Longdo]
理发店[lǐ fà diàn, ㄌㄧˇ ㄈㄚˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] barber's shop; hairdresser's, #23,159 [Add to Longdo]
理发师[lǐ fà shī, ㄌㄧˇ ㄈㄚˋ ㄕ, / ] barber, #24,772 [Add to Longdo]
巴比妥[bā bǐ tuǒ, ㄅㄚ ㄅㄧˇ ㄊㄨㄛˇ, ] barbitone; barbital, #44,274 [Add to Longdo]
杠铃[gàng líng, ㄍㄤˋ ㄌㄧㄥˊ, / ] barbell (for weight-lifting); dumbell, #50,733 [Add to Longdo]
毛刺[máo cì, ㄇㄠˊ ㄘˋ, ] barb; whiskers, #54,018 [Add to Longdo]
倒刺[dào cì, ㄉㄠˋ ㄘˋ, ] barb; barbed tip (e.g. of fishhook), #59,038 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barbar {m}; Barbarin {f} | Barbaren {pl}barbarian | barbarians [Add to Longdo]
Barbarei {f}; Unmenschlichkeit {f}barbarity [Add to Longdo]
Barbarei {f}; Barberismus {m}barbarism [Add to Longdo]
Barbesitzer {m}; Kneipenwirt {m}barkeeper [Add to Longdo]
Barbestand {m}cash reserve; cash in hand [Add to Longdo]
Barbier {m}barber [Add to Longdo]
Barbitursäurepräparat {n} | Barbitursäurepräparate {pl}barbiturate | barbiturates [Add to Longdo]
Barbotine {f}barbotine [Add to Longdo]
Widerhaken {m} | Widerhaken {pl} | mit Widerhakenbarb | barbs | barbed [Add to Longdo]
barbarischbarbarian [Add to Longdo]
barbarisch {adv}barbarianly [Add to Longdo]
barbarischbarbaric [Add to Longdo]
barbarischbarbarous [Add to Longdo]
barbarisch {adv}barbarously [Add to Longdo]
barbarisch {adv}barbarically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーマードプレコ[a-ma-dopureko] (n) Pseudorinelepis genibarbis (species of armored catfish from the Amazon River) [Add to Longdo]
インドヒメジ[indohimeji] (n) bicolor goatfish (Parupeneus barberinoides); half-and-half goatfish [Add to Longdo]
オオスジヒメジ[oosujihimeji] (n) dash-and-dot goatfish (Parupeneus barberinus) [Add to Longdo]
ココノホシギンザメ[kokonohoshiginzame] (n) Hydrolagus barbouri (species of cartilaginous fish found in the Sea of Japan and East China Sea) [Add to Longdo]
シュラスコ[shurasuko] (n) Brazilian barbecue (por [Add to Longdo]
タケノコ継手;タケノコ継ぎ手;竹の子継手;竹の子継ぎ手[タケノコつぎて(タケノコ継手);たけのこつぎて(竹の子継手;竹の子継ぎ手), takenoko tsugite ( takenoko kei te ); takenokotsugite ( takenoko kei te ; takenoko ] (n) barb fitting; barbed tubing connection [Add to Longdo]
バーバー[ba-ba-] (n) barber; (P) [Add to Longdo]
バーバーフィッシュ[ba-ba-fisshu] (n) blacknosed butterflyfish (Johnrandallia nigrirostris); barberfish [Add to Longdo]
バーバリズム[ba-barizumu] (n) barbarism [Add to Longdo]
バーベキュー[ba-bekyu-] (n) barbecue; BBQ; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ばん, ban] BARBARISCH [Add to Longdo]
蛮人[ばんじん, banjin] Barbar [Add to Longdo]
蛮行[ばんこう, bankou] Barbarei, Brutalitaet [Add to Longdo]
蛮風[ばんぷう, banpuu] Barbarei, barbarische_Sitten [Add to Longdo]
野蛮人[やばんじん, yabanjin] Barbar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barb
   n 1: an aggressive remark directed at a person like a missile
      and intended to have a telling effect; "his parting shot
      was `drop dead'"; "she threw shafts of sarcasm"; "she takes
      a dig at me every chance she gets" [syn: {shot}, {shaft},
      {slam}, {dig}, {barb}, {jibe}, {gibe}]
   2: the pointed part of barbed wire
   3: a subsidiary point facing opposite from the main point that
     makes an arrowhead or spear hard to remove
   4: one of the parallel filaments projecting from the main shaft
     of a feather
   v 1: provide with barbs; "barbed wire"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top