ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bara

B AA1 R AH0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bara-, *bara*
Possible hiragana form: ばら
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capybaran. สัตว์คล้ายหนูที่ใช้ฟันแทะ ไม่มีหาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
baraesthesia; baresthesia; sense, pressureการรับรู้แรงกดดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baralganเบราลแกน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[āi] (v) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed  FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
บาราก โอบามา[Bārāk Ōbāmā] (n, prop) EN: Barack Obama  FR: Barack Obama
จำหน่าย[jamnāi] (v) EN: dispose of ; get rid of ; write off  FR: se débarasser de
กำจัด[kamjat] (v) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish  FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
กำยำ[kamyam] (adj) EN: sturdy ; strong ; stout ; stalwart ; robust ; strong-built ; burly ; muscular  FR: fort ; robuste ; costaud ; vigoureux ; baraqué (ram.)
เกะกะ[keka] (v) EN: block ; hinder ; hamper ; obstruct ; get in the way  FR: embarasser ; encombrer ; traîner ; entraver ; bloquer
เก็บ[kep] (v) EN: collect ; pick ; gather  FR: ramasser ; collecter ; prélever ; débarasser
เก็บโต๊ะ[kep to] (v, exp) EN: clear the table  FR: débarasser la table
เขี่ย[khīa] (v) EN: remove ; throw away ; discard ; get rid of ; scrap off ; sack ; oust  FR: se débarasser de
เขิน[khoēn] (adj) EN: shy ; embarrassed  FR: timide ; embarassé

CMU English Pronouncing Dictionary
BARA B AA1 R AH0
BARAN B AA0 R AA1 N
BARAK B AA1 R AH0 K
BARAM B EH1 R AE0 M
BARANY B ER0 AO1 N IY0
BARAGI B AH0 R AA1 G IY0
BARAFF B AA0 R AA1 F
BARACK B AA1 R AH0 K
BARACH B ER0 AA1 K
BARACH B AH0 R AA1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Baracaldo (n) bˌærəkˈældou (b a2 r @ k a1 l d ou)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奥巴马[Ào bā mǎ, ㄠˋ ㄅㄚ ㄇㄚˇ, / ] Barack Obama (1961-), US Democrat politician, Senator for Illinois from 2005, #21,485 [Add to Longdo]
巴拉巴斯[Bā lā bā sī, ㄅㄚ ㄌㄚ ㄅㄚ ㄙ, ] Barabbas (in the Biblical passion story) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
薔薇[ばら, bara] (n) ดอกกุหลาบ
バラツキ[ばらつき, baratsuki] (n) ความแตกต่าง(ด้านความสามารถ, ไหวพริบ, ความเข้าใจ)
バラバ[ばらば, baraba] (n) บารับบัส (Barabbas) นักโทษชาวยิวที่ชาวเยรูซาเล็มปล่อยตัวให้เป็นอิสระเพื่อจะได้ตรึงกางเขนพระเยซูคริสต์

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Barack Obama(uniq) บารัค โอบามา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baracke {f}barrack [Add to Longdo]
Barackenstadt {f}shantytown [Add to Longdo]
Baratterie {f}; Betrügerei {f} | Baratterien {pl}; Betrügereien {pl}barratry | barratries [Add to Longdo]
Barausschüttung {f}; Bardividende {f}; ausgeschüttete Dividende {f}cash dividend [Add to Longdo]
Barausturmvogel {m} [ornith.]Barau's Petrel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
A系;エー系[エーけい, e-kei] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See 秋葉系) Akihabara style; nerdy [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
いばら姫;茨姫[いばらひめ, ibarahime] (n) Sleeping Beauty; Thorn Princess; Briar Rose [Add to Longdo]
くも膜下出血;蜘蛛膜下出血[くもまくかしゅっけつ, kumomakukashukketsu] (n) subarachnoid hemorrhage; subarachnoid haemorrhage [Add to Longdo]
ざっくばらん[zakkubaran] (adj-na,n) frankness [Add to Longdo]
ざんばら髪[ざんばらがみ, zanbaragami] (n) loose and disheveled hair [Add to Longdo]
しばらくの間;暫くの間[しばらくのあいだ, shibarakunoaida] (exp,adv) for a short while; for a while; for some time; for the time being [Add to Longdo]
ちゃんばら;チャンバラ[chanbara ; chanbara] (n) sword fight [Add to Longdo]
ちゃんばら映画[ちゃんばらえいが, chanbaraeiga] (n) samurai movie [Add to Longdo]
てんでんばらばら;てんでばらばら[tendenbarabara ; tendebarabara] (adj-na) (1) various; diverse; divergent; (2) according to one's own wishes [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバラップ[おーばらっぷ, o-barappu] overlap [Add to Longdo]
オーバラン[おーばらん, o-baran] overrun (vs) [Add to Longdo]
バランシング[ばらんしんぐ, baranshingu] balancing [Add to Longdo]
バランスをとる[ばらんす をとる, baransu wotoru] balance (vs) [Add to Longdo]
ロードバランシング[ろーどばらんしんぐ, ro-dobaranshingu] load balancing [Add to Longdo]
負荷バランシング[ふかバランシング, fuka baranshingu] load balancing [Add to Longdo]
ディスカバラーニセン[でいすかばらーにせん, deisukabara-nisen] Discoverer2000 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top