ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bada

B AA1 D AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bada-, *bada*
Possible hiragana form: ばだ
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
badass(slang) คนที่เก่งสุดยอด,เก่งเวอร์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
* Ba, ba, bada, ba, ba, ba, bada ba **บา บา บาดา บา บา บา บาดา บา* Special Education (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเลว(n) bad man, See also: badass, Syn. คนชั่ว, คนชั่วช้า, คนเลวทราม, Ant. คนดี, คนบริสุทธิ์, Example: เราควรป้องกันไม่ให้คนเลวผ่านการคัดเลือกเข้ามาในสถาบันอันทรงเกียรติ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ประพฤติเลวทราม ขัดต่อศีลธรรม จิตใจชั่วร้าย

CMU English Pronouncing Dictionary
BADA B AA1 D AH0
BADAL B EY1 D AH0 L
BADAMI B AA0 D AA1 M IY0
BADASS B AE1 D AE2 S
BADAVATZ B AE1 D AH0 V AE2 T S
BADALAMENTI B AA0 D AA0 L AA0 M EH1 N T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Badajoz (n) bˈædəhɒz (b a1 d @ h o z)
Badalona (n) bˌædəlˈounə (b a2 d @ l ou1 n @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
八达岭[Bā dá lǐng, ㄅㄚ ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˇ, / ] Badaling, #29,682 [Add to Longdo]
八道江区[Bā dào jiāng qū, ㄅㄚ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄤ ㄑㄩ, / ] Badaojiang district in Baishan city 白山市, Jilin, #286,215 [Add to Longdo]
八道江[Bā dào jiāng, ㄅㄚ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄤ, ] Badaojiang district in Baishan city 白山市, Jilin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴルノバダフシャン自治州[ゴルノバダフシャンじちしゅう, gorunobadafushan jichishuu] (n) Gorno-Badakhshanskaya Avtonomnaya Oblast'; Gorno-Badakhshanskaya Autonomous Region; Gorno-Badakhshanskaya AO [Add to Longdo]
スキューバダイビング[sukyu-badaibingu] (n) scuba diving [Add to Longdo]
スクーバダイバー;スクーバ・ダイバー[suku-badaiba-; suku-ba . daiba-] (n) scuba diver [Add to Longdo]
スクーバダイビング[suku-badaibingu] (n) scuba diving [Add to Longdo]
ネバダ[nebada] (n) Nevada [Add to Longdo]
マスター・スクーバ・ダイバー;マスタースクーバダイバー[masuta-. suku-ba . daiba-; masuta-suku-badaiba-] (n) master scuba diver [Add to Longdo]
曲馬団[きょくばだん, kyokubadan] (n) circus troupe [Add to Longdo]
言葉巧み;言葉たくみ[ことばたくみ;ことばだくみ(言葉巧み), kotobatakumi ; kotobadakumi ( kotoba takumi )] (n,adj-no) skillful words; deceitful words; glibness [Add to Longdo]
場代[ばだい, badai] (n) rent; cover charge [Add to Longdo]
毛羽立つ[けばだつ, kebadatsu] (v5t) to become fluffy [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top